TÜRKİYE ÖZEL DEDEKTİFLİK BÜROSU'NA HOŞGELDİNİZ


Yasal Uyarı
A.T.O'ya Kaydı Bulunmayan, Faaliyet Belgesine Sahip Olmayan, Vergi Dairesine Kaydı Olmayan ve Tam Teşkilat Teçhizata Sahip Olmayan Korsan Özel Dedektiflik Firmalarına Çok Dikkat Ediniz !

Hizmetlerimiz

Eş Takibi
Boşanma Davaları için Delil Toplama
Velayet Davaları için Delil Toplama
Tehdit Şantaj Altındayım
Adres Tespiti
Borçlu Tespiti
Öğrenci Takibi
Fiziki ve Bilişim Dolandırıcılığı
Teknik Sanal Takip
Personel Takip ve Araştırması
Sahte Marka Dedektifliği
Kurumsal Denetim ve Firma Analizi
Hukuksal Danışmanlık
VIP koruma
Kayıp Şahıs
Evlilik Öncesi Araştırma
Böcek Arama ve Gizli Kamera Tespiti
Mal Varlığı Tespiti
Kurumsal Denetim ve Firma Analizi

Dedektif hizmetlerinde son nokta

ÖZEL DEDEKTİFLİK

Dedektif, suçları soruşturmak ve suçluları yakalamakla görevli özel yetkili çalışanlara denir. Özel dedektiflik, olayların bilinmeyen ve görünmeyen yönlerini ortaya çıkarmak için icra edilen meslektir. Burada önemli olan husus, profesyonel çalışmalarla çözümü destekleyecek adımlar atmaktır. Araştırılacak konunun bütün detaylarını, arka planında yürütülecek çalışmalara hâkim olabilen özel dedektifler, konu ve vakayı bütün boyutlarıyla ele alarak sonuçlandırmalıdır. 94 yılında veto edilen yasa sebebiyle Türkiye’de özel dedektiflik yasal değil, meşrudur. Yani yasal olmayan bir hizmet olması, yasaklanan bir hizmet değildir. Özellikle ahlaki ve hukuki konularda yapılan araştırmalar sayesinde hizmetlerin her biri tamamen toplumsal ahlaka uygundur.

Bazı ülkelerde devlet görevlisi olmayan özel dedektifler de vardır. Dedektif, bulundukları ülkenin, yasaları el verdiği ölçüde, kendilerinden talep edilen konular hakkında araştırmalar yapan ve buldukları verileri, raporlar halinde ilgili kişilere sunan, profesyonel araştırmacılardır. Dedektif becerikli ve sabırlı olmalıdır, çünkü soruşturduğu konuda yalnızca bir ipucu bulmak için bile aylarca çalışmak zorunda kalabilir. Ayrıca teknolojinin verdiği bütün imkânlardan haberdar olmalı ve hukuken mevcut bütün yasaları bilinçli bir şekilde referans alarak hareket etmelidir.

Dedektif Nedir?

Dedektiflik mesleğinin doğuşu bazı kaynaklara göre 1800’lü yıllara kadar dayanmaktadır. Dedektif kelimesi etraflıca bahsetmeyi arzular isek; sözlük manası, halk ağzındaki anlamı, bilimsel ve mesleksel manası olmak üzere üç kutupta inceleyebiliriz. Sözlük manasında, suçluları ve faili meçhulleri soruşturmak amacıyla görev alan kişidir. Halk ağzında ise, eşini aldatan eşlerin yakalanması ve kabahatlerinin ispatlanması için tutulan uzman kişidir. Bilimsel ve mesleksel anlamı olarak ise bilinenlerin bilinmeyen, görünenlerin de görünmeyen taraflarını su üzerine çıkarmak için, bilimsel araştırma metotları kullanılarak yapılan araştırma ve çalışmaların bütününü icra edebilen kişidir. Dedektif olabilmek insanlara eskiden beri zor ve karmaşık gelmektedir. Fakat eskiden dedektif olmak ile şimdi dedektif olmak arasında epey farklar bulunmaktadır. Burada bilinmesi gereken nokta, dedektiflerin bazı özel yetenek ve niteliklerinin olduğudur. Tüm bunlarda uzun yıllar isteyen eğitimler sonucu oluşmaktadır.

Öncelikle bir dedektif, sezgileri kuvvetli, sabırlı, araştırmaya gönül vermiş, içerisinde bulunduğu mevcut ülkenin yasalarını en iyi şekilde bilip, onlara göre hareket edebilen, esnek ve güçlü iradeli bir yapıda olmalıdır. Dedektiflik sektörü günümüzde kaliteli ve güvenli hizmet vermesi ile birlikte yapmış olduğu teknoloji destekli çalışmalar ile yürütmüş olduğu tüm çalışmaları başarılı olmuştur. Yapılan dedektiflik çalışmaları profesyonel dedektifler tarafından yürütülmektedir. Dedektiflik hizmeti sunmakta olan şirketlerin hizmet yelpazesi her geçen gün daha da gelişmekte ve her geçen gün yeni bir sektörde hizmet vermeye devam edilmektedir. Dedektiflerin sunmuş oldukları hizmetler arasında eş takibi, takip, personel araştırması, şirket analizi, çocuk takibi, böcek taraması, böcek dinleme gibi hizmetler bulunmaktadır. Yapılan bu çalışmalarda dedektifler sonuç odaklı çalışarak müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurmaktalar. Dedektiflik hizmetleri verilmeye başladığı günden bugüne birçok farklı değişime uğrayarak günümüze gelmiştir. Ülkemize gelişinin üzerinden az bir zaman geçmiş olsa da dedektiflik sektöründe dünya standartlarında hizmet sunulmaktadır. Dedektiflik hizmetleri ülkemizde başarılı bir şekilde devam ettirilerek kişilerin mağduriyetleri giderilmekte ve kişilerin aklında olan soru işaretleri giderilmektedir.

Dünya’da Dedektif Geçmişi

Dedektiflik ilk olarak Avrupa ve çevresinde hizmet vermeye başlamış olan ve özel sektörde boy gösteren bir hizmet sektörü olmuştur. Yapılan dedektiflik çalışmalarının tamamı profesyonel ve uzman dedektifler tarafından yürütülmektedir. Dedektifler yapmış oldukları araştırmaların tamamında başarıya ulaşmış ve istenilen sonucu elde etmiştir. Dedektiflik günümüzden fazla uzak olmayan bir tarihte 1890 yıllarında ortaya çıkmış ve kişilerin aklında kalan soru işaretlerine yanıt bulmuştur. Günümüzde teknolojinin de ilerlemesi ile birlikte dedektiflik başka bir boyut kazanarak kişileri mağdur eden her sektörde boy göstermekte ve kişilerin mağduriyetlerini gidermektedir. Yapılan dedektiflik çalışmalarında görev alan dedektifler polis, asker ve emniyet mensuplarından oluşmakta olup profesyonel hizmet sunulmaktadır. Dedektiflik sektörü günümüzde teknolojiden sıklıkla yararlanarak yapılan çalışmalara devam etmekte, teknolojik gelişmeler sayesinde hemen her gün yeni bir alanda hizmet vermekte olan dedektiflik hizmet sınırlaması olmayan ve sürekli gelişimini sürdürmekte olan sektörler arasında yerini almaktadır. 19.yüzyıl’da Fransa’da kurulan ilk dedektiflik bürosu, sadece devletler arası bilgi akışının ve gelişmelerin daha iyi iletilmesini sağlayan bir kurum olarak görev alan kişilerden oluşuyordu.

20.yüzyıl’da ise özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkeler daha iyi savaş strateji kullanmak için muhbirler olarak dedektifleri kullanıyorlardı. Ayrıca savaş ekipmanlarının ve ganimetlerin teknolojik açıdan ne kadar nitelikli ve donanımlı olduklarını da birebir suç araştırmaları ile dedektifler yapıyordu. ABD daha sonraları eyaletlerde açmış olduğu küçük araştırma bürolarına dedektiflik araştırma ofisleri ismini verip kısa zaman içerisinde bunları devletin güvenlik ve emniyet teşkilatlarına çalışır hale getirmiştir. Günümüzde dedektifliğin tanımına uyan en yakın araştırma stilleri, ABD’nin cinayet ve faili meçhul araştırmalarında kullandığı dedektiflik metotlarıdır. Günümüzde dedektiflikle ilgili sertifikaların en geçerlisi ABD tarafından verilmektedir. Dünyada çoğu ülkede dedektiflik özel sektörde olmakla birlikte devletin kendi bünyesinde bulunan resmi organlarında da bulunmaktadır. Devletler tarafından resmi göreve getirilmiş dedektifler meslekleri gereği her olayı araştırmak ve incelemekle görevlendirilmiştir. Ülkemizde ise dedektiflik özel sektörde boy göstermektedir. Dedektif kelimesi anlamı gereği her polis, asker ve emniyet mensubu birer dedektiftir. Yapılan her çalışmada elde edilen bulgular ve deliller uzman dedektifler tarafından incelenmektedir. Ülkemizde emniyet mensupları ile birlikte yürütülmekte olan dedektiflik hizmetleri her geçen gün daha da iyiye giderek nezih bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.

Dedektifliğin Tarihçesi

Dedektiflik mesleği, 1800’lü yıllarda meslek haline dönüşmeden evvel de aslında insanlar arasında dedektiflik adıyla yapılmayan küçük araştırmalar ve uygulamalar ile icra edilmekteydi. Fakat bir takım dedektiflik mesleğine temel hazırlayan durum ve olguları bugünün tarih kayıtlarında görmekteyiz. Dedektiflik aslında dikkat ile baktığımız zaman hayatın kendisidir. Çünkü insan varlığında şüphe ve gizi çözme duygusu en az yemek yemek ve su içmek kadar ihtiyaç duyduğu bir şeydir. O nedenle Dünya’da dedektiflik denildiğinde birçok ülkede dedektifliğin yasal olduğunu ve belirli sınavları olduğunu görebilmekteyiz. Bugün Türkiye’de dedektiflik 1994 yılındaki bireysel hakları tahrik edici durumlar içerdiği neticesinden mütevellit veto edilen yasa ile dedektiflik meslek olarak devletin icra edemeyeceği bir duruma gelmiştir. Fakat birçok özel dedektiflik bürosu açılmıştır. Çünkü yasa dışı olmayan bu meslek ülkemizde sadece hassas bir çizgidedir. Bu yüzden Türkiye’de herhangi bir sınavı veya sertifikası verilen, yapılan kurum veya kuruluş yoktur.

Dedektiflik Ne Şekilde İcra Edilir?

Dedektifin tanımına bakacak olursak, bilinenlerin bilinmeyen, görünenlerin ise görünmeyen yönlerini ortaya çıkaran, alanında uzmanlaşmış, sezgileri kuvvetli ve bir takım öz nitelikleri olan kişilerdir. Dedektifliğin icra ediliş şekli, ülkeden ülkeye değişmektedir. Avrupa’da dedektiflik büroları yasal olduğu için bu meslek devletin en derin noktasından en tepe noktasına kadar her kesiminde kullanılabilen adeta bir dayanak olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri dosya ve dava araştırmaları görevini dış konseyin onayı ile bizzat dedektiflere emanet etmiştir. Ülkemizde herhangi bir yasası bulunmayan dedektiflik mesleği özel olarak yapılmakta olup, kesinlikle sakıncalı bir hal yoktur. Dedektiflik hizmetleri ülkemizde son 20 senede boy göstermekle beraber yapılan dedektiflik çalışmalarının hepsi profesyonel olarak sunulmaktadır. Dedektiflik araştırmak, incelemek ve delil toparlamak amacıyla belirli bir ücret karşılığı hizmet veren kişilere verilen isimdir.

Yapılan dedektiflik çalışmalarının tamamı profesyonel dedektifler tarafından yapılmaktadır. Dedektiflik ilk olarak 1800 yılında Avrupa'da hizmet vermeye başlamış ve o günden bu güne pek farklı şekilde hizmet vermiş alandır. Yapılan dedektiflik çalışmalarında asker, polis emniyet mensuplarının çözemedikleri olayalar hakkında araştırma yapılmış be deliller toplanmıştır. Bu hizmetten memnun kalınması sonucunda dedektiflere talep artmıştır. Ülkemizde verilmekte olan profesyonel dedektiflik hizmetlerinin tamamı başarılı bir şekilde bitmiştir. Yapılan çalışmaların kalitesi ve güvenliği esasa alınmıştır. Verilmekte olan dedektiflik hizmetleri arasında eş takibi, takip, çocuk takibi, böcek dinleme, böcek taraması, personel takibi, şirket analizi gibi alanlar bulunmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte Dedektifler sunmuş oldukları hizmetlerin tamamında başarıya ulaşmıştır. Dedektiflik sektörünün en büyük destekçisi ve büyümesi yardımcı olan teknolojik gelişmeler dedektifliğin her alanında kullanılmaktadır. Dedektiflik hizmetleri vermekte olan firmaların yeni alanlarda yapmış oldukları çalışmaların tamamı profesyonel olarak verilmektedir. Dedektiflik hizmetlerinin asıl amacı kişilerin mağdur oldukları konular hakkında çözüm önerileri üreterek her tür mağduriyeti gidermektir.

Özel dedektif suçlarla uğraşmaktadır.

Özel Dedektif Bürolarının Yaptığı Çalışmalar

Her vatandaşın öncelikle yaşamlarında düştükleri haksız durumlar, mağduriyetler ve suçlamaları adli makamlarda ispat etmek gibi bir hakkı vardır. Fakat kişi çeşitli sebeplerden dolayı bunun peşine düşemez ve mağduriyetler örtülemez. Özel dedektiflik bürosu, yaptığı çalışmalar ve verdiği hizmetler çerçevesinde bütün mağduriyet ve pürüzleri ortadan kaldıracak şekilde çeşitli araştırmalar içerisine girip somut deliller elde etmektedirler. Bu deliller eğer davalarda ve mahkemelerde kullanılırsa, vakaların yüzde doksan ihtimalle çözülmektedir. Çünkü delil ve kanıtlar mahkemelerde birebir dava kazandırıcı argümanlar olarak görülmekte ve değerlendirilmektedir. Özel dedektiflik sanıldığının aksine eş takibi ve aldatmanın dışında da birçok hizmet vermektedir. Eş ve öğrenci takibi, vip koruma ve güvenlik, kayıp çocuk, marka sahteciliği, firma analizi, adres tespiti, evlilik öncesi araştırma gibi birçok hizmeti veren özel dedektiflik büroları, birçok istihbarat konusunda da yoğun çalışmalar içerisindedir.

Özel Dedektif Yasaları

Anayasamızın 3963 sayılı yasasına göre;
1-3963 sayılı Özel Dedektiflik Kanunun “Amaç” başlıklı 1.maddesinde “özel dedektifler ile araştırma görevlilerinin çalışma alanları ile yetki ve sorumluluklarını, nitelikleri, mesleğe kabul ve meslekten çıkarılma esas ve usullerinin” düzenlenmesinin bu yasanın amacı olduğu belirtilmiştir.
2-Yasanın “Silah Taşıma Ve Kullanma Yetkisi” başlıklı 16.maddesinde de “Özel dedektifler bu kanunla verilmiş görevlerini yaparlarken silah taşıma yetkisine haizdir. Özel araştırma görevlisi kendilerine özel silah kullanma belgeleri ile verilen demirbaşa kayıtlı silahlarını korudukları bina, tesis ve kuruluşlarda taşıyabilirler.
3-Yasanın Özel dedektif ve özel araştırma görevlilerinin görev ve çalışma alanları başlıklı 19.maddesinde “özel dedektifler ve istihdam ettikleri özel araştırma görevlileri müşterilerinin vaki talepleri zerine aşağıda ki görevleri yapanlar.

a-Aile fertlerinin, aile birliğine zarar veren davranışlarının, kötü alışkanlıklara meyilli olup olmadıklarının incelenmesi,
b-Kaybolmuş yada adresi bilinmeyen kişilerin bulunması, adreslerinin tespit edilmesi,
c-Kaybolmuş yada çalınmış malların bulunması,
d-Korunması istenen kişi yada kuruluş, bina, her türlü tesis yada malın korunmasının sağlanması,
e-Özel güvenlik teşkilatı kanunu kapsamında bulunan kurum, kuruluş ve tesislerin güvenliklerinin sağlanması,
f-Ticari bir firma, fabrika, imalathane yada her türlü iş yerinde çalışan her kademedeki personelin, dürüstlük ve güvenilirliklerinin, iş verene karşı tutum ve davranışlarının, iş veren aleyhine diğer firma ve kuruluşlarla iş birliği yapıp yapmadıklarının tespit edilmesi,
g-Özelikle halka açık bulunan her türlü şirket, büyük mağaza, acente, süpermarket ve iş yerlerinde çalışanlar ile bu yerlere girip çıkan kişilerin mal kaçırılmalarının, mevcut taşınmaz mal ve makinelere zarar vermelerinin kollanması ve önlenmesi,
h-İcra iflas dairelerinde, aleyhinde takip yapılan borçluların menkul ve gayri menkul malları ile üçüncü şahıslarda ki hak ve alacaklarının neden ibaret olduğunun araştırılıp tespit edilmesi,” hususları düzenlenmiştir.

4-Yasanın “Umuma Açık Yerlerde Araştırma Ve İnceleme Yetkisi” başlıklı 20.maddesinde, “Özel dedektifler ve istihdam ettikleri özel araştırma görevlileri, umuma açık yer olarak nitelendirilen bilumum yerlere, bu yerlerin açık bulundukları saatler dahilinde bu iş yerlerine gelen üçüncü şahıslar ile ilgili olarak bilgi toplamak üzere girmeye, bu yerlerde her ne nam altında olursa olsun hizmet gören kişiler ile, bu yerlerin yetkili yönetici durumunda olan şahıs ve iş yeri sahiplerinin bilgilerine başvurmaya yetkilidir.

Kişileri, ifade almak üzere bürolarına davet edemezler, zor kullanamazlar, birinci fıkraya göre girdikleri umuma açık iş yerlerinde bu yer ve sahipleri hakkında araştırma ve incelemelerde bulunamazlar.

Özel dedektif ve istihdam ettikleri özel araştırma görevlileri, bu görevleri yerine getirirken; kişilerin onurlarını ve kişisel haklarını zedeleyici, özel hayatlarını ihlal edici davranışlarda bulunamazlar ve özel hayata ilişkin bilgileri başka amaçlarla kullanamazlar.” Hükmü getirilmiştir.

5-Yasanın 21.maddesinde “Bilgileri Açıklama Yasağı Ve Doğru Bilgi Verme İlkesi” ile ilgili hususlar, 22.madde de özel dedektif ve araştırma görevlileri ile ilgili “Görevi Kötüye Kullanma Ve İhmal Suçu” ile ilgili düzenleme getirildiği, yasanın 23.maddesinde “Zabıtanın Görevini Aksatmama İlkesi” ile ilgili hususların düzenlendiği anlaşılmaktadır.

6-Yasanın 34.maddesinde “Dosya Tutma” yükümlülüğü ile yasanın 35.maddesinde de “Reklam Yasağı” düzenlenmiş ve “Cezalar” başlıklı 36.maddesinde de “ruhsatsız olarak özel dedektiflik yapanlar, üç aydan bir yıla kadar hapis ve bir milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası” ile cezalandırılacakları, “reklam yasağını ihlal edenlerinde de “beş milyon liraya kadar ağır para cezası” ile cezalandırılacakları belirtilmiştir. Gibi hususlar incelenmiş fakat yasa veto edilmiştir.

Özel dedektif yasası hakkında herşey

Özel Dedektiflik Sektörü

Bugün özel dedektiflik, hayatın içerisindeki her çeşit bilinmeyenin araştırılması ve gün yüzüne çıkarılması görevidir. Özel dedektif, ülkede mevcut suçların takibinin ve araştırmasının yapılmasını, peşine düşmeyi vazife edinmekten çok daha bireysel ve kurumsal konularda işlenmiş kabahatler, haksızlıklar peşine düşmektedir. Türkiye’de birçok özel dedektiflik şirketi bulunmaktadır. Bu şirketlerin bazıları güvenilir iken bazısı da dolandırıcı ve sahtekârlar tarafından çevrilmiş adeta bir kaledir. Tercih yaparken dikkat edilmesi gereken bazı şeylerden birincisi, şirket sözleşme imzalamaya yanaşıyor mu? Ayrıca sözleşme imzaladığınız zaman sözleşmedeki maddelerin hukukun üstünlüğüne sığındığını teyit edebiliyor musunuz? Bu sorulara cevap verebilmek önemlidir. İkincisi şirketin vergi levhasının olması, görüşülen kişilerin kimliklerine bakılması güvenlik için önemlidir. Özel dedektiflik bürosunun başvurduğunuz hizmeti kesin çözüme ulaştırması adına yapacağı çalışmalar sizleri problemli durumlara sokabilir.

Avrupa’da Özel Dedektiflik Hizmetleri

Avrupa’da özel dedektiflik yetkili kişilerden ve polislerden olmak üzere özel büroları olan kişilerden oluşmaktadır. Avrupa’da daha yaygın olarak icra edilen bir meslek olan özel dedektiflikle ilgili sertifika veren birçok bağlı kurum ve kuruluş bulunmaktayken ülkemizde henüz bununla ilgili tek girişim, Özel Dedektifler Derneği’nin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde okullarda okutulmaya başlayan tek dönemlik bir ders ile bu sertifika öğrencilere ve dedektif adaylarına verilmiştir. Daha çok dizi ve filmlerden görerek bildiğimiz dedektiflik, aslında çok farklı bir mecra olmakla beraber çokta profesyonel bir araştırmacı olmayı gerektiren bir iştir. Günümüzde Avrupa’da özel dedektifler devlete bağlı veya kayıtsız bir şekilde herhangi bir araştırmayı almak ve üstlenmek üzere kendi ofis ve bürolarını açmış yetkili kişilerden oluşmaktadır. Özel dedektiflik günümüzde sıklıkla adını duyduğumuz ve hizmet alan kişilerin memnun olarak ayrıldıkları bir alan olmaktan birlikte dedektiflik sektörüne apayrı bir yol çizmiştir. Yapılan dedektiflik çalışmalarına 1800 yıllarında Avrupa'da başlamıştır ilk yapılan dedektiflik çalışması polis, asker ve emniyet mensuplarına yetersizliği nedeniyle çözemediği olayları ve kapattığı dosyaları araştırarak göreve başlamıştır. Dedektiflik çoğu ülkede özel bir sektör olarak değil devletin kendi bünyesinde çalışan personelleri ile hizmet vermekte olan bir sektördür. Ülkemizde ise verilen dedektiflik hizmetleri tamamen özel sektördedir.

Yapılan dedektiflik çalışmaları başarılı bir şekilde sonuçlandırılarak kişilerin mağduriyeti giderilmiştir. Yapılan çalışmaların hepsi profesyonel dedektifler tarafından devam ettirilmektedir. Özel dedektiflik ülkemizde son 20 yılda faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu kadar kısa zamanda profesyonel olarak hizmet vermekte olan bu sektörde çalışan kişiler asker polis ve emniyet mensuplarını oluşmaktadır. Özel dedektiflik vermiş olduğu hizmetler arasında eş takibi, böcek taraması, personel takibi, böcek dinleme, çocuk takibi, şirket analizi gibi hizmetler bulunmaktadır. Dedektiflik sektörüne her geçen gün yeni bir firmanın eklenmesi dedektiflik sektörünün büyümesine Yol açmaktadır. Aynı zamanda verilen hizmetlerin profesyonel olmayışı ve yeni açılan dedektif firmalarında deneyimsiz elemanların çalıştırılması nedeniyle kişiler mağdur olmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için yapılması gereken en önemli çalışma dedektiflik hizmeti almadan önce hizmet alacağınız firma hakkında araştırma yapmaktır yapılan araştırmalar doğrultusunda tercih edilen firmalar daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yapılan dedektiflik çalışmaları daha detaylı ve incelenebilir hale gelmiştir. Dedektiflik çalışmalarının her alanında teknolojiden faydalanılmaktadır.

Özel Dedektiflikte Suç İncelemenin Önemi

Dedektiflikter araştırmanın boyutları ve çeşitlerinin bilinmesi bir dedektiflik bürosu için oldukça önemlidir. Günümüzde sertifika sahibi olmuş özel dedektifler birçok bilimsel araştırma metodu öğrenmiş olup, edindikleri tecrübeyle bunu teknoloji ile adapte ederek kendilerine daha güvenilir araştırma yolları bulmuşlardır. Suç incelemede, bir çok metodun birleştirilip, tek bir güçlü araştırma metodu ortaya çıkarılması göz önüne alınmıştır. Bu yüzden suç incelemeler bir metot değil tekniktir. Ayrıca tek başına incelendiğinde parçaların incelenmesi bilimi olarak da göze batmaktadır. Suç araştırmalar, dedektiflik çalışmaları içerisinde önemli bir yere sahiptir. Çünkü dedektifliğin hayatın her alanında ihtiyaç duyulan bir meslek oluşu, bu tarz çok yönlü araştırmalara da ihtiyaç duyacağı anlamına gelmektedir. Dedektiflik geçmişten günümüze gelmiş olan araştıran, soran, sonuç ‘u merak eden kişilerden oluşan araştırmacılara denir. Dedektifler suç, adli, aile, özel olmak üzere 4′e ayrılırlar. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte dedektifler sosyal medya ve sanal alemlerde daha çok faaliyet göstermektedirler.

Bu dedektiflerin vermiş olduğu hizmetler eş takibi, çocuk takibi, teknik takip, dinleme cihazı, velayet davası, evlilik öncesi şahıs araştırması, suç inceleme, parmak izi testi, DNA testi gibi farklı alanlarda hizmet vermektedirler. Bu hizmetler özel dedektifler tarafından verilmekte olup verilen her bilgi son derece gizli tutulmaktadır. Dedektifler geçmişten günümüze teknolojinin gelişmesi ile pek çok teknolojik hizmeti de size sunmakta. Bu vermiş oluğu hizmetler doğrultusunda çokça tercih edilmekte ve rağbet görmektedir. Dedektifler gerek aile içi gerekse iş dünyasında akılda kalan soru işaretlerini gidermektedir. Mobil uygulamalarla da desteklenen bu hizmetler size daha rahat ve sağlıklı bir hayat sunmayı planlamış ve başarılı olmuştur. Dedektifler vermiş oldukları raporlarla insanları şaşırtmaya devam ederken bize de mesleklerinde ne kadar başarılı olduklarını kanıtlamışlardır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte sanal suçların artması kaçınılmazdı bu durum bizleri fazla şaşırtmasa da bazı vatandaşlarımızı gereğinden fazla mağdur etmeye devam ettiler. Bu mağduriyetleri gidermek için ise özel dedektiflik şirketleri kuruldu. Bu şirketler hemen hemen her alanda hizmet vermekte.

Özel dedektiflik hizmetleri neleri içerir

Özel Dedektiflik Ücretleri

Dedektifler bir olayı bütün nedenleriyle araştıran ve çözüm üreten kişi veya kişilerdir. Verdikleri bu hizmet doğrultusunda belirli bir ücret alan kişiler, farklı araştırma dallarında görev yapmaktadırlar. Bu hizmetler özel dedektif bürolarının hizmet yelpazesine göre değişmektedir. Özel dedektifler belirli bir kişi tarafından olayları araştırmaları ve çözüm üretmeleri için ücret karşılığı görevlendirilerek taleplere cevap vermektedir. Hizmetler doğrultusunda dedektif fiyatları artış ve azalış göstermektedir. Yapılan işin zorluk derecesine ve devamlılığını göz önünde bulundurularak belirlenen bu ücretler dedektifin kalitesine göre de değişmektedir. Dedektif her konuda uzmanlaşmış ve kendi bilgi ve deneyimlerini kullanarak yapmış oldukları çalışmalarda müşteri mağduriyetini göz önünde bulundurarak her çalışmaya farklı yollarla yaklaşmış ve başarılı olmuştur. Bütün bu olaylarda yapılan çalışmalar gizlilikle saklanmakta ve kimseyle paylaşılmamaktadır.

Dedektiflerin ulaşmış oldukları bu başarıların sırrı gizlilik ve disiplindir. Takip, dinleme, teknik takip, eş takibi, şirket araştırması, belge araştırması gibi konularda hizmet veren dedektifler bu alanlarda yapmış olduğu çalışmalar ve teknolojinin vermiş olduğu imkânlar doğrultusunda yüzde yüz güvenilir ve kaliteli hizmet sunmaktadırlar. Dedektif ücretleri dedektiften dedektife değişmekte olup yapılacak olan çalışmanın ne kadar kapsamlı olduğunu da göz önünde bulundurularak hareket edilir ve ücretler böyle belirlenir. Bu çalışmalarda müşterinin ve şikayeti hakkında bilgi toplanır bu bilgiler rapor haline getirilerek müşterinin şikayetleri ve mağduriyetleri giderilmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmalarda yüzde yüz başarıya ulaşılmış ve müşteriler memnun kalmıştır.

Son dönemlerde yükselen ve adını duyuran meslekler arasında bulunan özel dedektifliğin amacı, bilinenlerin bilinmediği, gözükenlerinde gözükmediği kısımlarını su üstüne çıkararak adli ve hukuki çözüm odaklı çalışmalar bütününü icra etmektir. Özel dedektiflik günümüzde davalara delil toplama, yaşam içerisinde işlenmiş kabahat ve suçların delillendirilmesi ve ispatlanması, menfaatlerin savunulması gibi birçok konuda hizmet vermektedir. Birçok dava delil ve kanıt yetersizliğinden dolayı düşmekte ve sonuçsuz kalmaktadır. Dedektiflere bu noktada çok büyük işler düşmektedir. Eş takibi, öğrenci takibi, adres tespiti, marka sahteciliği, kayıp çocuk veya şahıs arama, evlilik öncesi araştırma, şirket ve firma analizi, yakın koruma ve güvenlik, teknik ve sanal takip, bilişim suçları, gizli kamera ve böcek tespit gibi hizmetler vermekte olup bu hizmetlerin bedeli 1500 USD ile 5000 USD arasında değişmektedir. Ücretlere KDV dahil değildir.

Eş Takibi

Eş takibi hizmetinin son noktası

Eş takibi hizmeti profesyonel dedektifler tarafından verilmekte olan ve profesyonel hizmetler dâhilinde sunulan takip türüdür. Yapılan dedektiflik çalışmalarının hemen hepsinde profesyonel dedektifler görev almaktadır. Hata payını sıfıra indirmek için kullanılan teknolojik aletler ve deneyimli dedektifler sayesinde verilen hizmetlerin hemen hepsinde başarılı olunmuş ve müşteri memnuniyeti göz önünde tutulmuştur. Dedektifler asıl olarak casus yazılımlar ve programlar sayesinde devam ettirdikleri takip işlemlerinin tamamını sanal ortamdan belgeli bir biçimde sürdürmektedirler. Eş takibi hizmetinin asıl amacı sadakatsizlik ve günümüzde sıklıkla karşılaştığımız aldatma sorunlarının sorunudur. Günümüzde evlilik ciddi bir müessese olmakla beraber, toplumun bir yuva kurabilmek için bir arada olduğu en küçük yapı taşını oluşturan ilk adımdır. Bu yapı taşında hukuksal bazı düzenlemeler gereği, eşlerin birbirine sadık kalması ve aldatmaması gerekmektedir.

Eğer böyle bir suç işlenirse, taraflar birbirlerine ciddi tazminat davaları açabilmektedir. Bu noktada önemli olan suçun işlendiğinin ispat edilebilmesidir. Ve devreye özel dedektifler girmektedir. Mahkemelerde somut delil ve kanıtlar birebir kurtarıcı ve çözüm getirici kanıtlar olarak görülmekte ve değerlendirilmektedir. Sadece aldatmak değil, aile birliğini ve beraberliği bozacak her türlü yasa dışı davranış ve tutumun ispatlanması dâhilinde dava açılabilmekte ve yüzde doksan ihtimalle olumlu sonuçlanmaktadır.

Davayı kazanmanın yanında tazminat davası açabilme hakkına da sahip olunması yönüyle eş takibi hizmetimiz sizlerin zarar görmesini engelleyecek ve mağduriyetinizi giderecek olan mahkemeye delil sunma işlemini gerçekleştirecektir. Eş takibi günümüzde, eşlerin birbirine güvenmemeleri ve sadakatsizlikten dolayı ortayı çıkmış toplumumuzun önemli sorunları arasındadır. Eşler bu konuda soluğu adliyelerde almaktadır, ama çoğu boşanmak isteyen eş delil yetersizliği nedeniyle ve diğer şahısların boşanmak istememeleri nedeniyle boşanamamaktadır. Eş takibi bu noktada hayatınıza girerek size istemediğiniz veya güvenmediğiniz biriyle bir hayat yaşamaktan ise daha sağlıklı ve huzurlu bir hayat vaat etmektedir. Eş takipleri dedektifler tarafından yapılmakta da olan hizmetler arasında yer almaktadır. Bu işlem uzman dedektifler tarafından yapılmakta olup fiziki veya normal takip olarak ikiye ayrılır. Fiziksel takip ,kişi günlük yaşantısına devam ederken dışarıdan birinin belli etmeden takip etmesidir. Takip daha kapsamlı olup kişinin kullandığı teknolojik aletler ile sürdürülmektedir. Teknolojik alete yüklenen yazılım veya uygulama sayesinde kişinin konumuna, son aramalarına, mesajlarına, galerisine ulaşılmaktadır. Bu işlem uzman dedektifler tarafından yürütülmekte olup sadece 1 kişiye bilgi verilmektedir.

Telefon Dinleme Casus Yazılım İle

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte 1990’lı yılların başında ilk kişisel telefon Türkiye’de kullanılmaya başlandı. Şimdi herkesin şahsi bir telefonu bulunmakta ve ayrıca eskiye nazaran daha gelişmiş yazılım ve donanımlarla desteklenmiştir. Yazılım mühendisliği geliştikçe teknolojinin her alanında donanım özellikleri de gelişmiştir. Günümüzde dedektiflik mesleği çerçevesinde, birçok güçlü yazılım kullanılmaya başlamıştır. Bu yazılımlar telefonların, bilgisayarların, tablet ve diğer benzeri elektronik cihazların takibini yapmakta kullanılan küçük boyutlu programlardır. Yurt dışında yüksek ücretlerle satışa sunulan bu programların bazı ülkelerde izin alınmadan kullanılması yasaklanmıştır. Mevcut çalışmalarımızda bu programlara da yer vermemizdeki sebep emekli askeriye ve emniyet mensupları tarafından bünyemizde bulunması için yetkilendirilmiştir. Günümüzde çocuk kaçırma olaylarının fazla yaşanması ve ailelerin bu durumdan şikayetçi olmaları nedeniyle dedektiflerin sunmuş oldukları casus yazılım uygulaması son teknoloji ürünleri kullanılarak sağlanmaktadır.

Dedektiflerin takip yazılımları sayesinde çocukların telefonlarına yüklenen programlar konum, kamera, mikrofon, son aramalar, mesajlar gibi farklı kullanım alanlarına erişim sağlamaktadır. Dedektifler tarafından verilmekte olan ve teknik servis hizmeti bulunan bu hizmet ebeveynler tarafından çokça tercih edinilmekte ve memnun kalınan bir hizmet türü olmaktadır. Casus yazılımlar sayesinde ülkemizce çokça gerçekleşen çocuk kaçırma olaylarının önüne geçilerek çocukların sosyal hayatlarına engel olacak unsurlar ortadan kaldırılmaktadır. Yürütülmekte olan çalışmaların asıl amacı ailelerin aklında oluşan soru işaretlerini yanıtlayarak hem ailelerin hem de çocukların rahat bir nefes almasını sağlamaktır. Yapılmakta olan tüm dedektiflik çalışmalarında büyük bir titizlik ve özveriyle çalışılarak kişinin aklında kalan soru işaretleri yanıtlanmıştır. Casus yazılımlar farklılık göstererek eş takibi, personel takibi gibi konularda da kullanılmaktadır. Dedektiflik çalışmalarının büyük bir bölümü yazılım ve teknik açıdan devam ettirilmektedir. Yapılan her dedektiflik çalışmasında müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurularak verilen hizmetin kalitesi ve güvenliği o denli arttırılmıştır

Türkiye’de Özel Dedektif Bürolarının Çalışma Yöntemleri

Bugün ülkemizde birçok özel dedektiflik bürosu bulunmaktadır. Fakat dikkat edilmesi gereken bazı durumlar söz konusudur. Başlıca olanları dedektiflik adı altında açılmış bazı kurumların dolandırıcılık yaparak insanları kandırması yönünde hizmetler peşinde olmasıdır. Burada özenle seçilmesi gereken büroların nitelikleri, vergi levhasının olması, sözleşme ve faturaya yanaşması, referanslarının olması gibi birçok hususunu incelemek gerekebilir. Özellikle son zamanlarda teknolojinin de gelişmesi ile dedektifliğin çalışma metotları da farklı bir hal almıştır. Artık insanlar vakitlerini elektronik cihazlara daha yakın geçirdiklerinden sosyal medya takibi, sanal takip gibi hizmetlerle gerçeğe daha yakın sonuçlar alınması açısından çalışmalar müşteriye verilmektedir. Dedektif bürosu olarak adlandırdığımız profesyonel dedektiflerin çalışma alanları, dedektiflerin ve araştırmacıların görev yaptıkları verilen isimdir. Dedektif büroları ülkemizde sıklıkla karşımıza çıkan deneyimsiz ve bilinçsiz kişiler tarafından kurulmaya başlandığı zamandan bu yana dedektif hizmetleri alan kişilerin mağduriyetleri daha da artmaya başladı.

Bu mağduriyetleri gidermek için profesyonel dedektif hizmetleri vermekte olan çoğu firma harekete geçti. Yapılan çalışmalarda müşteri memnuniyetini arttırmak için danışmanlık hizmetleri ücretsiz olarak verilmeye başlandı. Dedektiflik büroları ilk olarak Avrupa'da ortaya çıkmaya başlamıştır. Polis, asker veya emniyet mensuplarının delil yetersizliği nedeniyle kapatılan dosyaları araştırmaya ve incelemeyle görevlendirilen dedektifler belirli bir ücret karşılığı yapılmaktaydı. Dedektif bürosu hizmetlerinden memnun kalanlar ve dedektiflere verilen görevlerin başarıyla tamamlaması sonucunda dedektiflere rağbet ve talep artmıştır. Bu durum çoğu ülkede dedektifleri resmi olarak çalışması ve görevlerini yerine getirmelerine neden olmuştur. Aslında her polis, asker ve emniyet mensubu bir dedektiftir. Dedektif bürosu vermiş olduğu hizmetler haricinde hukuksal danışmanlık ve danışmanlık hizmeti de vermektedir. Dedektiflerin müşterilerin mağduriyetlerini ve sorunlarını her mecrada en iyi şekilde temsil edilmeleri için elinden gelen gayretin ve çabayı göstermektedirler. Yapılan çalışmalar doğrultusunda dedektiflik bürosu hizmetleri her geçen gün daha da iyiye gitmektedir. Profesyonel dedektifler ile verilen hizmetlerin hepsinde müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurulmaktadır. Dedektiflerden alacağınız her hizmetten memnun kalacağınıza ve bir daha hizmet almak istediğinizde yine aynı dedektiflik şirketinin seçip memnun kalacağınızdan eminiz.

Dedektif Nedir?

Dedektif nedir, dedektif çalışmalarında özel yazılım ve donanımlardan destek alan, bazı durumlarda ekip çalışması içerisinde dikkatli ve hızlı çalışan, çalışmalarını planlı ve programlı olarak idame ettiren, 7/24 ulaşabileceğiniz profesyonel kişidir. Dedektif, kişilere yönelik hizmet veren, müşteri taleplerini ve memnuniyetini sağlamaya yönelik sonuç odaklı çalışarak kesin çözüme ulaşan kişiye denir. Dedektif nedir, dedektifler araştırmacı kişiliklere sahip olup, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, eğitim görmüş, konularına hâkim ve tecrübeli kişilerdir. Dedektif, sizlerin ulaşamadığı bilgilere ulaşım izni olan, sizlere bazı durumlarda yol gösterebilecek bilgi birikimi ve tecrübeye sahip, mesleğini müşteri memnuniyeti odaklı sürdüren, kararlı yapıya sahip araştırmacıya denir. Dedektif kelimesi ilk olarak 1980’li yollarda Avrupa'da ortaya çıkmıştır. Yapılan ilk dedektiflik çalışmaları polis, asker veya emniyet mensuplarının çözemediği ve kapattığı dosyaları belirli bir ücret karşılığı incelemesi, araştırmasıyla ve delil toplamasıyla başlamıştır. Dedektif kelimesi araştıran, inceleyen ve delil toparlayan anlamına gelmektedir. Yapılan bu çalışmalarda başarılı olan dedektiflere rağbet ve ilgi artmıştır. Bu ilgi dedektiflere daha çok ihtiyaç duyulmasını da yanında getirmiştir.

Dedektiflik firmaları ülkemizde son 20 yılda gelişim göstererek profesyonel hizmet vermeye başlanmıştır. Yapılan dedektiflik çalışmaları daha her geçen gün daha da kaliteli ve güvenli bir hal almaktadır. Dedektifler yapmış oldukları çalışmalarda delil toparlama ve takip gibi alanlarda hizmet vermekteler. Dedektiflik firmaları çalışanları tamamen profesyonel dedektiflerden oluşmalıdır. Eski asker, polis veya emniyet mensuplarından oluşan dedektifler yapmış oldukları çalışmaların ciddiyetinde hareket ederek müşterilerin isteklerini karşılamaktadır. Ülkemizde yeni yeni oluşum göstermekte olan özel dedektif şirketlerinin vermiş oldukları hizmetlerin kalite ve güveninden emin olmak isteyen kişiler, dedektiflik firmaları hakkında kısa da olsa bir araştırma tapmalıdır. Yapılan araştırmalar sayesinde mağduriyetler minimum seviyeye inecek ve almış olduğunuz hizmetin kalitesini belirleyecektir.

Nasıl Dedektif Olunur?

Nasıl dedektif olunur, dedektif olabilmek adına 4 senelik ilgili bölüm mezunu olmak gerekir. Gerekli eğitimler görüldükten sonra istenilen sertifikalara sahip olmak gerekir. Nasıl dedektif olunur, dedektiflik öncelikle üniversitelerin bölüm tercihi yapılmadan önce karar verilmesi gereken bir meslektir. Nasıl dedektif olunur, dedektif olabilmek için temiz bir sicil kaydına ihtiyacınız vardır. Sabıkalı hiçbir kimse dedektiflik mesleğini resmi olarak idame ettiremez. Bu resmiyet adına devlete gerekli belgeler adına başvuruda bulunmak ve eksikleri tamamlamak gerekir. Nasıl dedektif olunur, dedektiflik mesleği kapsamındaki hizmetleri verebilmek için faaliyet yapabilir belgesine ihtiyacınız vardır. Bir çok dedektiflik bürosu bulunmasına rağmen, resmi olarak çalışan, ATO'ya kayıt yaptırmış, faaliyet yapabilir belgesine sahip az sayıda dedektiflik firması bulunmaktadır.

Dedektiflik sektörü yapısı açısından sürekli düşünmeyi ve araştırmayı gerektiren bir meslek grubu olmuştur. Dedektiflik her olaya farklı bir açıdan bakmayı gerektirmektedir. Yapılan dedektiflik çalışmalarının tamamında profesyonel dedektifler nasıl hareket edeceğinin bilincinde soruşturmaları yürütmektedir. Nasıl dedektif olunur, dedektif olabilmek için üniversitenin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Gerekli sertifikaları sağlayabilmek adına, sabıka kaydı bulunmaması, sicilinin temiz olması gerekmektedir. Dedektifliğin büyük bir bölümü araştırma ve gizliliğe dayanır. Nasıl dedektif olunur, dedektif olabilmek için araştırmacı kişiliğe ihtiyaç vardır. Araştırmacı bir karaktere sahip olmanın yanı sıra, kararlılık ta dedektiflik mesleğinin vazgeçilmez gerekliliğidir. Nasıl dedektif olunur, dedektif olabilmek adına belli başlı eğitimleri almış olmak gerekmektedir. Hali hazırda bazı dernekler bu kapsamda eğitim vermektedir. Bu eğitimler sonunda sertifikalara verilir ve dedektif olabilmek için öncelikle belli sertifikalara sahip olmak gerekmektedir. Nasıl dedektif olunur, dedektif olmak ve mesleğini yürütebilmek için özel dedektiflik büroları kurulmaktadır. Özel dedektiflik büroları için devlete resmi olarak başvuruda bulunmak gerekir.

Türkiye'de Dedektif

Türkiye'de dedektif çalışmaları diğer ülkelerde uygulandığı şekilde hukuka aykırı hiç bir araştırma yapılmaksızın, ülke genelinde, kapsamlı araştırmalar şeklinde yürütülür. Türkiye'de dedektif, ülkemizde dedektiflik mesleğinden haberi olmayan fakat verilen hizmetlere ihtiyacı olan bir çok birey mevcuttur. Türkiye'de dedektif, yaptığı tüm çalışmaları ve bulguları raporlayarak, hukuka uygun araştırmalar gerçekleştiren, genellikle bir özel dedektiflik bürosuna bağlı, eğitimli kişiye denir. Türkiye'de dedektif, genel olarak askeri ve polis kökenli, tecrübeli araştırmacı kişilerin kurduğu özel dedektiflik bürolarının bünyesinde kapsamlı araştırmalar yapan eğitimli kişilere denir. Türkiye'de dedektiflik hizmeti vermekte olan pek çok özel dedektiflik şirketi bulunmaktadır. Bu özel şirketler yaptıkları çalışmalar ve verdikleri hizmetten dolayı ülkemizde son zamanlarda ismini sıklıkla duyurmaya başladı.

Başlarda fazla rağbet görmeyen bu şirketler daha sonra kendilerini geliştirerek ne gerek gerekli olduklarını herkese kanıtladılar. Dedektifler emniyet mensuplarıyla ortaklaşa yürüttükleri çalışmalarda da büyük başarılar elde etmişlerdir. Bazı dedektifler emniyet güçleri için çalışmaktadır, aslında her polis bir dedektiftir, ama ülkemizde isim değişikliği nedeniyle polis denmiştir. Bu denli çalışmalarda dedektiflerimiz ile polislerimiz bir arada çalışarak toplumsal ve kişisel sorunları çözme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ayrıca dedektifler özel sektörde de boy göstermeye devam etmektedir. Türkiye'de dedektiflik teknolojinin ilerlemesi ile birlikte özel sektörler arasında boy gösteren ve verilen hizmet kalitesinin her geçen gün daha da arttığı, artmaya da devam edeceği sektörlerin başını çekmektedir. Gününüzde yapılan dedektiflik çalışmaları Avrupa'da başlamış olup hala sürdürülmektedir. İlk dedektiflik hizmeti polis, asker ve emniyet mensupları tarafından çözümlenemeyen ve delil yetersizliği nedeniyle kapatılan dosyaların belirli bir ücret karşılığı açılarak araştırılıp incelenmesi ve delil toplanmasından ibaretti. Bu araştırmalarda başarılı olan dedektifler bu sektörü daha iyi hale getirecek ve sektörün büyümesine ön ayak olacak çalışmaları başlattılar.

Dedektif büroları her zaman kaliteli hizmet verir

Dedektif Büroları

Dedektif büroları, eğitimli dedektiflerin bir araya gelmek suretiyle, devletten faaliyet izni gibi gerekli belgeleri tamamlayarak resmiyet kazanmış, kapsamlı araştırma merkezleridir. Dedektif büroları, müşteri taleplerine cevap veren, ilgili hizmet kapsamında özel dedektiflerin görevlendirildiği, sonuç odaklı çalışmaların yapıldığı ve kesin çözüme ulaşıldığı araştırma yerleridir. Dedektif büroları, çalışmalarında ve müşteri ilişkilerinde gizlilik prensipleriyle hareket eden, çalışma planının ayrıntılı bir şekilde yapıldığı, bireysel ve kurumsal hizmetlerin verildiği, disiplinli çalışarak sonuca hızla ulaşılan araştırma bürolarıdır. Dedektif büroları sayfamızı ziyaret ederek daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Dedektifler günümüzde hemen hemen her alanda yaptıkları çalışmalar ile dedektiflik sektörünü daha da ileri taşımaya devam etmekteler. Dedektif bürosu olarak adlandırdığımız dedektiflerin daimi olarak hizmet verdikleri bu şirketler günümüz sorunlarının hepsine, gerek iş gerekse aile hayatında yaşanan aksaklıklara çözüm üretmektedir. Dedektif bürosu profesyonel dedektifleri ile hizmet vermekte olan ve her konuda bilgili deneyimli çalışanları sayesinde her sorunu altından kalkmayı başarmıştır. Dedektiflik 1890 yıllarında ilk olarak Avrupa’da hizmet vermeye başlamıştır. İlk dedektiflik hizmetlerinden bu yana her geçen gün daha da iyileşen hizmetleri sayesinde sürekli gelişime açık bir sektör olmuştur.

Özel dedektifler yapmış oldukları çalışmalarda belirli bir ücret karşılığı çalışmaktadır. Emniyet mensuplarından oluşan bu seçkin zümre büyük bir gizlilikle ve titizlikle çalışmalarını sürdürmektedir. Dedektifler eski emniyet mensupları, polis ve askerlerden oluşmaktadır, aslında her polis, asker bir dedektiftir. Sürdürülen soruşturmalarda inceleme altına alınmış konular dedektifler tarafından sonuca ulaştırılana kadar devam ettirilmektedir. Dedektif vermiş olduğu hizmetler doğrultusunda müşterinin sorununa yoğunlaşarak sonuç odaklı çalışmaktadır. Dedektiflerin vermiş oldukları hizmetler arasında eş takibi, takip, böcek taraması, personel taraması, böcek dinleme, şirket araştırması gibi konularda hizmet veren dedektif bürosu profesyonel dedektifleri ile aklınızda kalan soruları yanıtlamaktadır. Dedektif büroları, profesyonel özel dedektiflerin birlikte oluşturdukları, devletten gerekli izinlerini alarak resmiyete kavuşmuş, kapsamlı araştırmaların yapıldığı merkezlerdir. Dedektif büroları, çalışmalarında gizlilik esaslarına uygun olarak hareket eder, tüm çalışmalarında hukuka uygun davranır. Dedektif büroları dahilinde hukuk dışı hiç bir faaliyet gerçekleştirilmez. Dedektif büroları, müşterilerin talepleri ve özel durumlarının dinlendiği, bu durumlara göre araştırma planlarının hazırlandığı, sonuç odaklı çalışmalar gerçekleştirilerek kesin çözüme ulaşılan araştırma yerleridir. Dedektif bürolarında profesyonel dedektiflerce yapılmakta olunan çalışmaların neredeyse tamamında başarılı sonuca ulaşılmıştır. Dedektifler istenilen sonuçları başarılı bir şekilde elde ederek sektördeki imaj ve konumlarını korumuşlardır. Dedektiflik büroları ülkemizin 81 vilayetinde hizmet vermekteler verilen hizmetlerin hemen hemen hepsinde müşteriler memnun kalmış ve herhangi bir sorunlarında yine dedektiflik bürolarını tercih etmiştir. Dedektiflik geçmişten günümüze kuralları ve teknik hatları ile aynı gelmiştir. Geçmişte verilen dedektiflik hizmetleri şu an verilen hizmetlerle hemen hemen aynı olmakta ve verilen hizmet kalitesi her geçen gün daha da artmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanların iletişim sorunları ve bu konudaki merakları her geçen gün artmakta bu artış hem iyi hem de kötü yönde insanları etkilemektedir.

Dedektif Fiyatları

Dedektif fiyatları, hizmetlerimizin çeşitliliği ve çalışma sürelerinin farklılıkları gibi nedenlerden ötürü farklı olarak uygulanmaktadır. Dedektif fiyatları, talep edilen hizmet ve özel durumlar göz önüne alındığında sabit bir fiyat olarak belirtilememektedir. Bize özel durumlarını ve isteklerini anlatan birey veya kurumun taleplerine göre dedektif fiyatları şekillenmekte ve süreye göre de netlik kazanmaktadır. Dedektif fiyatları hakkında 7/24 canlı destek hatlarımızı arayarak gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. Özel durumlarınıza göre dedektif fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz. Yapılacak olan görüşmeler gizlilik prensiplerimiz uyarınca koruma altında olacaktır. Dedektiflik fiyatı alınan hizmetin kalitesi ve doğruluğu acısından değişim göstermektedir. Dedektiflik hizmetleri vermekte olan şirketlerde alınan hizmetin türüne ve kapsamına göre de değişiklik gösteren dedektiflik fiyatlarının belirli bir sınırlandırılması bulunmamaktadır. Büyük dedektiflik bürolarının yapmış oldukları fiyat tablosu üzerinden çalışmalar devam ettirilmektedir. Dedektiflik ilk olarak 1800 yılarında Avrupa’da ortaya çıkmış polis, asker ve emniyet mensupları tarafından delil yetersizliği nedeniyle kapatılan dosyaları belirli bir ücret karşılığı yeniden araştırarak ve delil toparlayarak göreve başlanmıştır.

Yapılan çalışmalarda başarılı olan dedektiflere rağbet ve ihtiyaç artmıştır. Dedektif fiyatları belli bir tarifeye sahip değildir. Özel dedektiflik geniş yelpazeli bir iş olduğu için hangi hizmet alınmak isteniyorsa ücretlendirme ona göre belirlenir. Dedektif fiyatları yapılan işin mahiyetine göre hesaplanmalı verilen fiyat hizmet alan kişi tarafından ülkenin ekonomik şartlarına göre değerlendirilmelidir. Dedektif fiyatları hakkında dikkat edilmesi gerek nokta bu iş yakın bir hizmettir ve ücretlendirme sistemi zorluk derecesine göre artış göstermektedir. Dedektif fiyatları ile ilgili ucuz fiyat vererek müşteri çekmeye çalışan firmalar doğal olarak hizmeti istenilen sonuca taşıyamamaktadır. Bu nedenle görüşülen firmanın kalitesi sorgulanmalı, görüşülmeden önce bir takım bilgilere sahip olunarak bazı sorular ilgili firmalara sorulmalıdır. Yapılmakta olunan dedektif hizmetlerinden sağlıklı sonuçlar alabilmek için hizmet alınan dedektiflik firması hakkında kısa bir araştırma yapmanız ve bilgi toparlamanız sizin yararınıza olacağı gibi yaşanmakta olunan mağduriyetleri en az seviyeye indirmektedir. Dedektiflik çalışmalarının tamamı profesyonel dedektifler tarafından verilmektedir. Dedektifler sundukları her hizmette hizmet garantisi sunmaktadır.

Dedektiflik Nedir?

Dedektiflik nedir, dedektiflik 4 sene üniversitede belli bölümlerin eğitimini görmüş ve mezun olmuş, dedektif olmak üzere gerekli sertifikaları edinmiş, sonuç odaklı çalışarak kesin çözüme erişebilen özel dedektiflerin çalışmalarına denir. Dedektiflik, yüksek teknoloji cihazlarla destekli bir şekilde yapılan araştırmalara da denir. Bu araştırmalarda kişi izlendiğini veya dinlendiğini bilmez. Dedektiflik nedir, gizlilik kuralları içerisinde yapılan dedektiflik çalışmalarıyla birçok soruna kesin çözüm bulunmuştur. Dedektiflik, tüm hizmetlerimiz kapsamında incelendiğinde, profesyonel, tecrübeli, eğitimli ve zeki araştırmacıların kararlı tutumlarıyla problemli durumlara kesin çözümlerin getirildiği kapsamlı araştırma çalışmalarıdır. Dedektiflik günümüzde sıkça tercih edilen çeşitli alanlarda hizmet vermekte olan ve kişilerin sorularını yanıtlayan hizmet sektörüdür. Dedektiflik çalışmalarında dikkat edilmesi gereken, kaliteli ve sağlıklı hizmet alabilmek açısından yapılan araştırmalar önemli olmakla birlikte, kişilerin mağduriyetlerinin gidermek açısından en önemli noktalar arasında yer almaktadır. Özel dedektiflik hizmetlerini aldığınız kurum veya kuruluşlar daha önceden nasıl çalışmalar yürütmüş ve ne gibi soruşturmalarda bulunmuş gibi soruları cevaplamanız gerekmekte.

Dedektiflik hizmetleri ilk olarak Avrupa ve çevresindeki bölgelerde boy göstermiştir. İlk yapılmakta olan dedektiflik hizmetleri polislerin veya emniyet mensuplarının delil yetersizliği nedeniyle çözemediği olaylar hakkında incelemeler ve delil toplaması yaparak başlanmıştır.Dedektiflerin vermiş oldukları hizmetler doğrultusunda dedektifliğe rağbet ve ilgi artmıştır. Ülkemize dedektifliğin gelişinin üzerinden fazla zaman geçmemiş olmasına rağmen dedektiflik şirketleri profesyonel hizmet vermektedir. Dedektiflik teknolojinin de ilerlemesi ile beraber farklı bir boyuta taşınarak yapılmakta olan çalışmalar daha sağlıklı ve güvenilir hale gelmiştir. Dedektiflerin vermiş oldukları hizmetler arasında eş takibi, takip, böcek dinleme, böcek taraması, personel takibi, şirket analizi gibi konular bulunmaktadır. Dedektiflik, pahada yüksek son teknoloji cihazlarla desteklenerek yapılan ayrıntılı araştırmalara da denir. Dedektiflik nedir, dedektifliğin bu kapsamdaki araştırmalarında birey dinlenir ve izlenir, lakin habersizdir. Gizlilik kuralları çerçevesinde yürütülen bu çalışmalarla çoğu soruna kesin çözüm sunulmuştur. Dedektiflik, hizmetlerimizin tamamı göz önüne alındığında, kapsamlı olarak araştırmalar yapan tecrübe sahibi, eğitim görmüş, konusunda uzman ve yüksek zekaya sahip araştırmacıların faaliyetlerine denir. Dedektiflik geçmişten günümüze çok farklı şekillerde değişerek gelmiştir. Yapılan dedektiflik çalışmalarının tamamı profesyonel dedektifler tarafından sunulmakta olup büyük bir gizlilik esası ile çalışılmaktadır. Dedektiflerin vermiş oldukları hizmetlerdeki asıl amacı kişilerin aklında kalan soru işaretlerini yanıtlamak ve oluşan mağduriyetleri gidermektir.

Dedektif eğitimi almak özen ve düzen ister

Dedektiflik Eğitimi

Dedektiflik eğitimi alabilmek için başlangıç olarak 4 yıllık üniversite mezunu olmanız gerekmektedir. Bu mezuniyetin belli bölümlerden olması gerekmektedir. Dedektiflik eğitimi alabilecek bireylerin sabıka kaydının bulunmaması, yani sicilinin temiz olması, beden ve ruh sağlığına sahip olması gerekmektedir. Dedektiflik eğitimi daha çok özel dernek ve federasyonlarda, özel eğitim kurumlarında, banka tabanlı uluslar arası seminerlerde verilmektedir. Dedektiflik eğitimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Dedektiflerin vermiş oldukları profesyonel hizmetler doğrultusunda kişilerin memnun olmaları ve başka kişilere tavsiye etmeleri kaçınılmaz olmaktadır.

Dedektiflik hizmetleri vermekte olan firmalarda çalışanların dedektiflerin yeterli kabiliyette ve profesyonellikte olduklarını araştırmanız sizin mağduriyetinizi gidermeye yetecektir. Dedektif kelimesi araştıran, inceleyen, delil toparlayan anlamına gelmektedir. Dedektifler ilk olarak Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde polis, asker veya emniyet mensuplarının çözemediği olayları çözmeye çalışarak ve konular hakkında delil toparlayarak göreve başlamıştır. Dedektiflik titizlik ve gizlilik isteyen bir sektör olmasıyla beraber yapılan teknolojik çalışmalar ile hizmet yelpazesi genişletilmiş ve yapılan çalışmaların güvenliği arttırılmıştır. Yapılan dedektif çalışmalarının hepsi profesyonel dedektifler tarafından yürütülmekte ve yapılan çalışmaların hepsine aynı gayreti ve özeni göstermektedirler. Ülkemizde dedektifliğin yayılmasının üzerinden fazla bir zaman geçmiş olmamasına rağmen dedektifler profesyonelleşmiş be sundukları hizmetin güvenilirliğini ve kalitesini arttırmışlardır. Yapılan dedektif çalışmaları içerisinde eş takibi, personel takibi, böcek taraması, böcek dinleme, şirket analizi gibi konular bulunmaktadır. Yapılan çalışmaların hepsinde müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurularak hareket edilmektedir.

Dedektiflik Nasıl Yapılır?

Dedektiflik nasıl yapılır, dedektiflik yapılabilmesi için öncelikle hukuka hakim olmak gerekir. Hukuki davalarda çözüm niteliği taşıyan ve sonuca direk etki edecek belgeleri temin eden özel dedektifler, çalışmalarının yanında müşterilerine hukuksal açıdan yol göstermeleri gerekmektedir. Dedektiflik nasıl yapılır, dedektiflik çalışmaları devlet bünyesinde resmiyet kazandıktan sonra faaliyet izni ile başlar. Dedektiflik nasıl yapılır, çalışmalar bireysel ve kurumsal olarak değişkenlik gösterse de özel dedektiflerimizin müşterilerine karşı tutumu hassas ve özenlidir. Müşteri talepleri dinlenerek buna göre bir yön haritası çizilir ve çalışmalara başlanır. Dedektiflik nasıl yapılır, özel dedektiflik bürosu dedektiflerimizin yaptığı kapsamlı çalışmalar neticesinde kesin çözüme ulaşılmak kaçınılmazdır. Sonuçlanan her davada özel dedektiflerimiz müşterilerimiz lehinde çalışmalar yapmış ve sonuca direk etki etmiştir.

Dedektiflik nasıl yapılır, dedektiflik mesleğini icra edebilmek için öncelikle devlete başvuru yapmış ve faaliyet belgesi almış olmanız gerekmektedir. Bu belgenin niteliklerini sağlayan bürolara özel dedektiflik bürosu unvanı verilerek resmi faaliyet izni verilir. Dedektiflik nasıl yapılır, özel dedektiflik bürosu kapsamında gerekli izin ve belgeler tamamlandıktan sonra çalışmalar başlar. Müşteri talepleri doğrultusunda ilgili hizmetler kapsamında bir çalışma planı oluşturulur. Görev dağılımının akabinde profesyonel araştırmacılar incelemelere başlarlar. Yüksek disiplinle yapılan dedektiflik görevini icra eden özel dedektiflik bürosu dedektifleri, çalışmalarında kararlı çalışarak kesin çözüme ulaşırlar. Dedektif kelimesi araştıran, inceleyen, delil toparlayan anlamına gelmektedir. Dedektifler ilk olarak 1800 yılından Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde polis, asker veya emniyet mensuplarının çözemediği olayları çözmeye çalışarak ve konular hakkında delil toparlayarak göreve başlamıştır. Dedektiflik titizlik ve gizlilik isteyen bir sektör olmasıyla beraber yapılan teknolojik çalışmalar ile hizmet yelpazesi genişletilmiş ve yapılan çalışmaların güvenliği arttırılmıştır. Yapılan dedektif çalışmalarının hepsi profesyonel dedektifler tarafından yürütülmekte ve yapılan çalışmaların hepsine aynı gayreti ve özeni göstermektedirler.

Dedektiflik Yasası

Dedektiflik yasası günümüzde geçerliliğe sahip bir olgu değildir. Henüz devlet tarafından ayrıntılı olarak belirlenmiş yasal durumlar söz konusu değildir. Dedektiflik yasası 1994 yılında mecliste görüşülmüş ve kabul edilmişse de Cumhur reis tarafından bazı maddelerinin tekrar görüşülmesi isteyerek bu yasa tasarısını geri göndermiştir. Lakin dedektiflik yasası günümüze kadar tekrar görüşülmemiş ve herhangi bir kanun bulunmamaktadır. Dedektiflik yasası bulunmaması, yapılacak araştırmalarımızı etkilememekte, tüm çalışmalarımız resmi bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Dedektiflik hizmeti ülkemizde son 20 senedir verilmekte olmasına rağmen profesyonel olarak hizmet verilmektedir. Yapılan çalışanların hemen hepsinde profesyonel dedektifler teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak kaliteli ve güvenli bir hizmet sunmaktadır. Yapılan bu çalışmalarda dedektiflerin tam olarak haklarında yeterli bir bilgi yoktur. Yasal olarak dedektif şirketlerinden alınmakta olunan vergiler ve çalışma izinleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra dedektifler hakkında yasal olmayan hiçbir ibare bulunmamaktadır. Yapılan dedektiflik çalışmalarının tamamında profesyonel dedektiflerce hazırlanmakta olunan çözüm önerileri kişileri mağdur eden tüm durumlar ortadan kaldırılacak şekilde sunulmaktadır. Dedektiflik yasası kapsamında günümüzde devlet tabanlı bir düşmüş bulunmamaktadır. Dedektiflik ile ilgili yasa tasarısı, 1994 te T.B.M.M. de görüşülmüş fakat Cumhurbaşkanı tarafından bazı maddelerinin bir daha görüşülmesi istemiyle geri gönderilmiştir. Dedektiflik yasası çalışmaları kapsamında kanun maddeleri bulunmaktadır.

Dedektiflik İçin Kanun Maddeleri ?

Dedektiflik için kanun maddeleri bulunmakla beraber, günümüzde geçerliliğini koruyan bir kadük bulunmamaktadır. Dedektiflik için kanun maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından incelenmiş ve TBMM'ye bazı maddelerle ilgili tekrar çalışılması üzerine geri gönderilmiştir. Dedektiflik için kanun maddeleri günümüzde yapılacak çalışmalara öncülük sağlayabilecek niteliktedir. Dedektiflik için kanun maddeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Dedektiflik geçmişten günümüze gelmiş olan araştıran, soran, sonucu merak eden kişilerden oluşan araştırmacılara denir. Dedektifler suç, adli, aile, özel olmak üzere 4′e ayrılırlar. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte dedektifler sosyal medya ve sanal dünyada daha çok faaliyet göstermektedirler. Bu dedektiflerin vermiş olduğu hizmetler eş takibi, çocuk takibi, teknik takip, dinleme cihazı, velayet davası, evlilik öncesi şahıs araştırması, suç inceleme, parmak izi testi, DNA testi gibi farklı alanlarda hizmet vermektedirler.

Bu hizmetler özel dedektifler tarafından verilmekte olup verilen her bilgi son derece gizli tutulmaktadır. Dedektifler geçmişten günümüze teknolojinin gelişmesi ile pek çok teknolojik hizmeti de size sunmaktadır. Bu vermiş oluğu hizmetler doğrultusunda çokça tercih edilmekte ve rağbet görmektedir. Dedektifler gerek aile içi gerekse iş dünyasında akılda kalan soru işaretlerini gidermektedir. Dedektifler yapmış oldukları çalışmaların her birini kanunlara uygun bir biçimde ve yasaları ihlal etmeden yapmaktadır. Dedektiflerin yapmış oldukları çalışmaların tamamında kişinin özgürlük ve anayasal haklarını göz önünde bulundurur ve bu hakları ihlal etmeden çalışmalara devam etmektedirler. Dedektiflerin sunmuş oldukları her hizmet sonrasında vermiş oldukları fatura ve dokümanlar hizmet alan kişiyi mağdur eden durumları ortadan kaldırmaktadır. Dedektifler yapmış oldukları gizli çalışmalar ve soruşturmalarda elde edilen belge ve dokümanları mahkemeye sunabilmeniz için rapor haline getirerek verilen hizmetin ne denli güvenilir olduğunu kanıtlamaktadırlar.

Dedektiflik Ücretleri

Dedektiflik ücretleri, çalışma kapsamımız, kullandığımız donanım, süre gibi farklılığa neden olan unsurlardan dolayı sabit olarak uygulanamamaktadır. Dedektiflik ücretleri, tüm hizmetlerimiz farklı çalışmaları gerektirdiği için ve bunun yanında müşterilerimizin taleplerini karşılamak adına çalışmalar yapıldığından, taleplere göre farklılık göstermektedir. Dedektiflik ücretleri özel talep ve durumlarınıza göre aldığınız olan hizmet grubuna göre farklılık göstereceğinden, dedektiflik ücretleri hakkında bilgi almak üzere günün her saati özel dedektiflik büromuza ulaşabilirsiniz. Dedektiflik ücretleri alınan hizmetin kalitesi ve doğruluğu acısından değişim göstermektedir. Dedektiflik hizmetleri vermekte olan şirketlerde alınan hizmetin türüne ve kapsamına göre de değişiklik gösteren dedektiflik ücretlerinin belirli bir sınırlandırılması bulunmamaktadır. Büyük dedektiflik bürolarının yapmış oldukları fiyat tablosu üzerinden çalışmalar devam ettirilmektedir. Dedektiflik ilk olarak 1800 yılarında Avrupa’da ortaya çıkmış polis, asker ve emniyet mensupları tarafından delil yetersizliği nedeniyle kapatılan dosyaları belirli bir ücret karşılığı yeniden araştırarak ve delil toparlayarak göreve başlanmıştır.

Yapılan çalışmalarda başarılı olan dedektiflere rağbet ve ihtiyaç artmıştır. Dedektif ücretleri belli bir tarifeye sahip değildir. Özel dedektiflik geniş yelpazeli bir iş olduğu için hangi hizmet alınmak isteniyorsa ücretlendirme ona göre belirlenir. Dedektif ücretleri yapılan işin mahiyetine göre hesaplanmalı verilen fiyat hizmet alan kişi tarafından ülkenin ekonomik şartlarına göre değerlendirilmelidir. Dedektif ücretleri hakkında dikkat edilmesi gerek nokta bu iş yakın bir hizmettir ve ücretlendirme sistemi zorluk derecesine göre artış göstermektedir. Dedektif ücretleri ile ilgili ucuz fiyat vererek müşteri çekmeye çalışan firmalar doğal olarak hizmeti istenilen sonuca taşıyamamaktadır. Bu nedenle görüşülen firmanın kalitesi sorgulanmalı, görüşülmeden önce bir takım bilgilere sahip olunarak bazı sorular ilgili firmalara sorulmalıdır. Yapılmakta olunan dedektif hizmetlerinden sağlıklı sonuçlar alabilmek için hizmet alınan dedektiflik firması hakkında kısa bir araştırma yapmanız ve bilgi toparlamanız sizin yararınıza olacağı gibi yaşanmakta olunan mağduriyetleri en az seviyeye indirmektedir.

Özel dedektif hizmetleri nedir

Özel Dedektif

Özel dedektif, kişilerin vermiş olduğu hukuki mücadeleyi desteklemek amacıyla belgeler oluşturan, bir takım ispatlarla lehte karar verilmesini sağlayan, belirsiz olan durumlara netlik kazandıran, eğitimli ve kararlı araştırmacıya denir. Özel dedektif araştırmalarında kararlı ve disiplinli çalışarak sonuca yönelik hareket eder. Bu kararlılık ve disiplin akabinde kesin sonucu çabucak getirir. Özel dedektif, müşterilerinin talepleri doğrultusunda çalışmalar yürüterek, tatmin edici sonuçlarla müşterilerine rapor veren, kapsamlı araştırmalar ve tespitler yapan işinde profesyonel kişidir. Özel dedektif hizmetleri vermekte olan çoğu kurum ve kuruluş yapmış oldukları çalışmalar ile dedektiflik sektöründe büyük adımlar atarak sektörü her zaman ileriye taşımıştır. Yapılan bu çalışmalara kişilerin deneyimi ve profesyonelliği eklendiği zaman başarı kaçınılmaz olmuştur. Yapılan özel dedektif çalışmalarına ilk olarak Avrupa'da başlanmıştır. Dedektiflik sektörü günümüzde teknoloji sayesinde büyük başarılara imza atmıştır.

Geçmişte dedektiflik hizmetleri 1890 yıllarında polisin veya emniyet güçlerinin delil yetersizliği nedeniyle kapattığı dosyaları araştırmak ve delil toparlamak için kullanılmıştır. Özel dedektif firmaları o günden günümüze değişerek gelmiştir. Amerika gibi çoğu ülke dedektifliği resmi bir iş haline getiren ülkeler dedektifliğin daha da ilerlemesine yardımcı olmuş ve bu konuda büyük ilerlemeler kazandırmıştır. Ülkemizde dedektifliğe olan büyük ilgi ve rağbet sayesinde 20 yıldan kısa zamanda özel dedektiflik hizmetleri profesyonel bir biçimde verilmeye başlanmıştır. Özel dedektif hizmeti almadan önce ülkemizde bulunan deneyimi ve profesyonelliği olan kişiler tarafından verilen hizmetler müşterilerin mağdur olmamasıyla sonuçlanmaktadır. Yapılmış olan özel dedektiflik hizmetleri öncesinde dedektiflik hizmeti alacağınız dedektif firmasını araştırmanız ve bilgi sahibi olmanız gerekmekte. Bu sayede mağduriyet seviyesi minimuma inerek yapılan çalışmalardaki müşteri memnuniyeti artacaktır. Özel dedektiflik firmalarının sunmuş olduğu hizmetler arasında eş takibi, takip, böcek dinleme, böcek taraması gibi farklı hizmet dalları bulunmaktadır. Özel dedektif hizmetleri arasında teknolojinin ilerlemesi ile yapılmakta olan takip çalışmaları da ilerlemiştir.

Özel Dedektif Nedir?

Özel dedektif nedir, özel dedektif teknolojiyi anlık olarak takip ederek, hizmetlerinde kullanacak olduğu donanımların son teknoloji olmasına dikkat eden, çalışmalarında disiplinli hareket ederek titiz davranan uzman araştırmacıya denir. Özel dedektif, müşterinden gelen talepleri iyi değerlendirerek çalışma planı oluşturabilen kişilerdir. Özel dedektif nedir, özel dedektif sonuç odaklı çalışarak kesin çözüme rahat bir şekilde ulaşabilen, araştırmalarını 7/24 sürdüren profesyonellere denir. Özel dedektif, çalışmalarını ve görüşmelerini gizlilik esasları içerisinde gerçekleştirerek, yapılan hiç bir faaliyetten 3.kişilerin haberi olmaması sağlanır. Bazı hassas durumlarda hukuksal mücadelenin seyrini değiştirecek olan bilgi ve belgelere ulaşan özel dedektif, kararlı bir şekilde araştırmalarını sürdürerek ve en sonunda mahkemede delil olarak sunarak sonuca direk etki eder.

Özel dedektiflik günümüzde sıklıkla adını duyduğumuz ve hizmet alan kişilerin memnun olarak ayrıldıkları bir alan olmaktan birlikte dedektiflik sektörüne apayrı bir yol çizmiştir. Yapılan dedektiflik çalışmalarına 1890 yıllarında Avrupa'da başlamıştır ilk yapılan dedektiflik çalışması polis, asker ve emniyet mensuplarına yetersizliği nedeniyle çözemediği olayları ve kapattığı dosyaları araştırarak göreve başlamıştır. Dedektiflik çoğu ülkede özel bir sektör olarak değil devletin kendi bünyesinde çalışan personelleri ile hizmet vermekte olan bir sektördür. Ülkemizde ise verilen dedektiflik hizmetleri tamamen özel sektördedir. Yapılan dedektiflik çalışmaları başarılı bir şekilde sonuçlandırılarak kişilerin mağduriyeti giderilmiştir. Yapılan çalışmaların hepsi profesyonel dedektifler tarafından devam ettirilmektedir. Özel dedektiflik ülkemizde son 20 yılda faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu kadar kısa zamanda profesyonel olarak hizmet vermekte olan bu sektörde çalışan kişiler asker polis ve emniyet mensuplarını oluşmaktadır. Özel dedektif nedir ,özel dedektiflik mesleğini başarılı bir şekilde idame ettiren, gizlilik esasıyla çalışmalarını sürdüren, hukuki süreçte size eşlik edebilecek ve olası durumlarda ispat niteliği taşıyan belgelere ulaşabilme yetkisine sahip, aleyhte olabilecek durumları önceden hesaplayarak önlem alabilme yetisine sahip kişidir.

Özel Dedektif Şartları

Özel dedektif şartları, resmi olarak bir faaliyete başlanılabilmesi için her meslekte olduğu üzere dedektiflik mesleğinde de bazı özel dedektif şartları aranmaktadır. Özel dedektif şartları, özel dedektiflik mesleğinde çok kanunlara uygun hareket edilmeli ve yasaların yanında ahlaki değerlere de dikkat edilmelidir. Özel dedektif şartları, özel dedektiflik mesleğinde bireyler özel dedektiflere özel durumlarını, kişisel problemlerini anlatacakları için, her konu dikkatlice dinlenmeli ve hassas davranılmalı bunun yanında gizlilik prensiplerince 3.kişilerle asla paylaşılmamalıdır.

Dedektif bir konu hakkında araştırma yapan, inceleyen ve o konu hakkında delil toparlayan kişilere verilen isimdir. Dedektiflik ilk olarak 1800 yıllarında Avrupa’da ortaya çıkmış ve yapmış oldukları çalışmalar ile büyük ilgi toparlamış kişilerdir. İlk olarak yapılan dedektiflik çalışmaları arasında asker, polis ve emniyet mensuplarının çözemedikleri ve delil yetersizliği nedeniyle kapatılmış olan dosyaları belirli ücret karşılığı araştırarak başlanmıştır. Yapılan bu çalışmalarda başarılı olan dedektiflere rağbet ve ihtiyaç artmıştır. Dedektiflik her geçen gün daha da gelişmekte olan ve gelişmeye açık sektörlerin başında gelmektedir. Dedektif, bugünlerde fazlaca bilinmeyen, bireylere yönelik hizmetler veren, konusunda profesyonel araştırmacılara denir. Bu araştırmacılar birlikte, bir ekip olarak hareket ederek problemlere çözüm üretmeye yönelik çalışırlar. Dedektif, üniversitelerin 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun, aynı zamanda sertifikalı, yüksek zekâya sahip, eğitim görmüş araştırmacıya denir. Bu araştırmalar en küçük ilçeden en büyük ülkeye kadar geniş kapsamda yürütülür. Dedektif, bireylere yönelik çalışmalar yapan, sonuç odaklı çalışan, hızlıca kesin çözüme ulaşan kişiye denir.

Özel Dedektif Nasıl Olunur

Özel dedektif nasıl olunur sorusuna cevaben özel dedektiflerimizin karakteristik özelliklerinden bahsedebiliriz. Özel dedektiflerimiz işinde profesyonel, olaylar arası ilişkileri kurabilen, zeki ve araştırmacı kişilerdir. Özel dedektif nasıl olunur, özel dedektif olmak için üniversitelerin belli bölümlerinden mezun olmak gerekir. Özel dedektif nasıl olunur, özel dedektiflik yapabilmek adına resmi belgelere sahip olmak gerekir. Özel dedektif nasıl olunur, özel dedektif olabilmek için sabıka kaydınızın bulunmaması gerekmektedir. Aynı zamanda fiziki bir sakatlığı ve kaybı olan kişiler özel dedektiflik mesleğine kabul edilmez. Dünyanın birçok yerinde dedektif olmak için belirli sınav ve aşama gerekirken, Türkiye’ de bu meslek tam oturmamış olmasından dolayı bazı emekli polis ve araştırmacılar tarafından icra edilmektedir. Ülkemizde dedektif olabilmek için daha önceleri bazı üniversitelerde bu meslekle alakalı bölümler açılmış, dedektiflik mesleği resmiyet kazanması açısından önemli çalışmalar yürütülmüştür.

Dedektif olabilmek için en önemli kriterler uzun araştırmalara binaen sabırlı ve dayanıklı olmak, araştırmacı olmak ve ülkedeki hukuki kriterlere hakim olmak gerekmektedir. Nasıl dedektif olunur, dedektif olmak için sahada aktif olarak görev almak, olası zor durumlardan nasıl sıyrılabileceğini bilmek, bireylere özel, hedefe yönelik hizmet vermek gerekmektedir. Nasıl dedektif olunur, dedektif olmak için araştırmayı sevmek, merak etmek, sebep sonuç ilişkisi kurabilmek, disiplinli çalışmak, ayrıntılara önem vererek araştırmaları detaylı inceleyebilmek gerekmektedir. Nasıl dedektif olunur makalesinde dedektif olmanın püf noktalarına değinilmiştir. Günümüz dünyasında dedektif kelimesi sıkça karşımıza çıkmakta olup çoğu kişi dedektiflik yapan kişilerin görevlerini bilmemektedir. Ülkemizde dedektif sıklıkla büyüyen ve büyümeye devam edecek olan sektörlerin başını çekmektedir. Dedektif asıl olarak araştırma, inceleme, gizlilik ile takip etme gibi görevleri yerine getiren ve belirli bir ücret karşılığı çalışan kişi veya kurumlardır. Dedektiflik ilk olarak Avrupa'da ortaya çıkmıştır. İlk olarak yapılan çalışmalarda dedektifler polis veya emniyet mensuplarının çözemediği ve yeterli delil olamadığı için kapatılan dosyaları araştırmak ve delil toparlamak için görev yapmaya başlanmıştır.

Özel Dedektif Ücretleri

Özel dedektif ücretleri, hizmet türlerimizin farklılığından başlayarak müşteri taleplerine göre şekillenen, araştırmanın kapsamı, süreci gibi unsurlardan etkilenen, her çalışmanın zorluluğunun farklılıkları gibi konulardan dolayı sabitleşemeyen bir olgudur. Özel dedektif ücretleri, profesyonel dedektiflerimizin müşteri talepleri doğrultusunda kullanacakları ekipmanların da farklılığıyla değişmektedir. Bu pahada yüksek cihazlar çalışmalara kesin çözüm getirmekle kalmayarak, sizlerin muallakta olan durumları netleştirmenize ve belgelememize olanak sağlar. Özel dedektif ücretleri, piyasa da hizmetlerini ucuza yapan, bünyesinde teknolojiyle alakalı hiçbir çalışma yapmayan ve ucuz hata payı yüksek cihazlarla çalışan, özel dedektiflik büroları bulunmaktadır. Özel dedektiflik bürolarının sizleri kandırmasına izin vermeyin, özel dedektif ücretleri ucuz olan dedektif bir olayı bütün nedenleriyle araştıran ve çözüm üreten kişi veya kişilerdir. Verdikleri bu hizmet doğrultusunda belirli bir ücret alan kişiler, farklı araştırma dallarında görev yapmaktadırlar. Bu hizmetler özel dedektif bürolarının hizmet yelpazesine göre değişmektedir.

Özel dedektifler belirli bir kişi tarafından olayları araştırmaları ve çözüm üretmeleri için ücret karşılığı görevlendirilerek taleplere cevap vermektedir. Hizmetler doğrultusunda dedektif fiyatları artış ve azalış göstermektedir. Yapılan işin zorluk derecesine ve devamlılığını göz önünde bulundurularak belirlenen bu ücretler dedektifin kalitesine göre de değişmektedir. Dedektif her konuda uzmanlaşmış ve kendi bilgi ve deneyimlerini kullanarak yapmış oldukları çalışmalarda müşteri mağduriyetini göz önünde bulundurarak her çalışmaya farklı yollarla yaklaşmış ve başarılı olmuştur. Bütün bu olaylarda yapılan çalışmalar gizlilikle saklanmakta ve kimseyle paylaşılmamaktadır. Dedektiflerin ulaşmış oldukları bu başarıların sırrı gizlilik ve disiplindir. Takip, dinleme, teknik takip, eş takibi, şirket araştırması, belge araştırması gibi konularda hizmet veren dedektifler bu alanlarda yapmış olduğu çalışmalar ve teknolojinin vermiş olduğu imkânlar doğrultusunda yüzde yüz güvenilir ve kaliteli hizmet sunmaktadırlar. Dedektif ücretleri dedektiften dedektife değişmekte olup yapılacak olan çalışmanın ne kadar kapsamlı olduğunu da göz önünde bulundurularak hareket edilir ve ücretler böyle belirlenir. Bu çalışmalarda müşterinin ve şikâyeti hakkında bilgi toplanır bu bilgiler rapor haline getirilerek müşterinin şikayetleri ve mağduriyetleri giderilmeye çalışılmıştır. bürolarının yaptığı kusurlu araştırmalar yüzünden hukuki boyutta yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz.

Özel Dedektif Büroları

Özel dedektif büroları, özel dedektiflerin araştırmalarını planladığı ve faaliyete geçirdiği, resmi izinlere sahip, kapsamlı araştırmalar yapabilen ve kimsenin erişimi olmadığı bilgilere erişim iznine sahip profesyonel araştırmacılardan oluşan bürolardır. Özel dedektif büroları çalışmalarını yürüten dedektif personeli, profesyonellikleriyle ve başarılarıyla ön plandadır. Özel dedektif büroları çalışmalarını bir ekip şeklinde yürüten bu eğitimli, araştırmacı kişiler, sonuca ulaşma konusunda yüksek tecrübe sahibi ve hukuksal konularda da yüksek öngörü sahibidirler. Özel dedektif büroları kapsamında çalışmalarımızı Türkiye'de tüm illerde sürdürmekteyiz. Tüm hizmetlerimiz ile ilgili sorular sorabilir, merak ettiklerinize cevap bulabilirsiniz. Danışmanlık hatlarımız 7/24 sizlere bilgi vermeye hazır beklemektedir. Özel dedektif çalışmalarına 1890 yıllarında Avrupa'da başlamıştır. İlk yapılan dedektiflik çalışması polis, asker ve emniyet mensuplarına yetersizliği nedeniyle çözemediği olayları ve kapattığı dosyaları araştırarak göreve başlamıştır.

Dedektiflik çoğu ülkede özel bir sektör olarak değil devletin kendi bünyesinde çalışan personelleri ile hizmet vermekte olan bir sektördür. Ülkemizde ise verilen dedektiflik hizmetleri tamamen özel sektördedir. Yapılan dedektiflik çalışmaları başarılı bir şekilde sonuçlandırılarak kişilerin mağduriyeti giderilmiştir. Yapılan çalışmaların hepsi profesyonel dedektifler tarafından devam ettirilmektedir. Özel dedektiflik ülkemizde son 20 yılda faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu kadar kısa zamanda profesyonel olarak hizmet vermekte olan bu sektörde çalışan kişiler asker polis ve emniyet mensuplarını oluşmaktadır. Özel dedektiflik vermiş olduğu hizmetler arasında eş takibi, böcek taraması, personel takibi, böcek dinleme, çocuk takibi, şirket analizi gibi hizmetler bulunmaktadır. Dedektiflik sektörüne her geçen gün yeni bir firmanın eklenmesi dedektiflik sektörünün büyümesine yol açmaktadır. Özel dedektif, hukuki durumlarınızı ispatlanırsan, delillerle destekleyen, somut verilere ulaşacak eğitim ve bilgi birikimine sahip kişilere denir. Özel dedektif, bireysel hizmetlerin yanında kurumsal hizmetler de vererek, firmalar arası anlaşmazlıklar, kurumsal davalar ve hukuki süreçleri, personel araştırması gibi bir çok konuyla ilgilenir

Özel Dedektif Firmaları

Özel dedektif firmaları yabancı ülkeler de nasıl hizmet veriyorsa aynı kurallara uyularak ülkemizde de kapsamlı hizmetler vermektedir. İşinin ehli olan özel dedektiflerimiz aktif bir şekilde tüm il ve ilçelerimizde görev almaktadırlar. Özel dedektif firmaları dahilindeki özel dedektiflerin uzmanlık ve eğitim derecesine bağlı olarak kesin sonuca ulaşma süresi farklılık göstermektedir. Özel dedektiflik mesleğinde profesyonelliğe ulaşmak için uzun seneler eğitim almak ve yüksek tecrübeye sahip olmak gerekmektedir. Özel dedektif firmaları, resmi bütün prosedürü yerine getirmenin yanında kanun dışı faaliyetlere girmemeli, çalışmalarında yüksek disiplinle hareket etmeli, sonuç odaklı çalışarak kesin çözüme ulaşmalıdırlar. Kanuna uygun faaliyetlerin yanında özel dedektif firmaları ahlak dışı hiç bir talebi karşılayamamaktadırlar.

İlk dedektiflik hizmeti polis, asker ve emniyet mensupları tarafından çözümlenemeyen ve delil yetersizliği nedeniyle kapatılan dosyaların belirli bir ücret karşılığı açılarak araştırılıp incelenmesi ve delil toplanmasından ibaretti. Bu araştırmalarda başarılı olan dedektifler bu sektörü daha iyi hale getirecek ve sektörün büyümesine ön ayak olacak çalışmaları başlattılar. Yapılan çalışmalarda daha sağlıklı ve kaliteli hizmet vermeye başlayan dedektiflere talep ve ihtiyaç her geçen gün artmakta ve artmaya devam edecek gibi görünmekte. Dedektiflik çalışmaları konusunda günümüzde her geçen gün açılmakta olan dedektiflik şirketlerine bir yenisi daha eklenmekte bu durum avantajların yanında dezavantajları da getirmektedir. Yeni açılan ve herhangi bir deneyimi bulunmayan dedektiflik şirketlerinden alınan hizmet kişileri mağdur etmekte ve öğrenilmek istenen konu hakkında bilgi verememektedir. Bu durumun önüne geçmek için dedektif hizmetleri almadan önce hizmet alacağınız dedektif şirketleri hakkında kısa bir araştırma sizin mağduriyetinizi giderecektir. Dedektiflik hizmeti ülkemizde son 20 senede özel sektörde boy göstermekte olup profesyonel hizmetler sunmaktadır.

Özel dedektif büroları hizmetleri

Türkiye'de Özel Dedektif

Türkiye'de özel dedektif kavramı henüz oturmamış olmasıyla beraber, çok sayıda bireye, kuruma ve işverene hizmet veren profesyonel araştırmacıları niteler. Türkiye'de özel dedektif büroları diğer ülkelerde olduğu üzere çalışmalarını disiplin ve kararlılık çerçevesinde ülkenin ahlaki ve hukuki konumuna dikkat ederek gerçekleştirmektedirler. Türkiye'de özel dedektif olgusu henüz dillere pelesenk olmamış olsa da özel dedektiflik büromuza başvuran kişilerin yoğunluğu sebebiyle zamanla ilerleme kaydetmiş görünüyor. Türkiye'de özel dedektif kavramı hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Türkiye’de özel dedektiflik sektörüne yeni bir boyut kazandıran gelişim teknoloji tarafından atılmış ve devam ettirilmektedir. Yapılan dedektiflik çalışmalarının tamamında teknolojik aletler sıklıkla kullanılmaktadır.

Türkiye'de dedektif araştırmaları tüm ülkelerdeki gibi belli kurallar içerisinde, kişilere yönelik yapılan çalışmalar şeklinde sürer. Tüm araştırmalar hukuka uygun olarak gerçekleştirilir, araştırmaların kapsamı tüm il ve ilçeleri kapsayacak niteliktedir. Türkiye'de dedektif çalışmaları yalnızca bireysel değil, kurumsal düzeyde de yürütülür. Konularında uzman, eğitimli araştırmacılar, bulgularını müşterilerine raporlayarak disiplinli bir şekilde çalışırlar. Türkiye'de dedektif araştırmaları gizlilik prensipleri içerisinde, hukuki kurallara uyularak yürütülür. Türkiye'de özel dedektif ekiplerinin gerçekleştirdiği bu araştırmalar ve tespitler, sonuç odaklı olarak kesin çözüm hedefiyle yapılır. Belirlemelerden sonra tüm araştırma sonuçları hukuki bir durum varsa mahkemede delil niteliği taşıyacak şekilde sunulmak üzere müşterilere teslim edilir. Ülkemizin dedektiflik sektörü ile tanışmasının üzerinden fazla bir zaman geçmemiş olmasına rağmen yapılan çalışmaların tamamı Avrupa standartlarında sunulmaktadır. Ülkemizde dedektiflik sektörü özel alanda gelişme göstermeye devam etmektedir. Devletin kendi bünyesinde dedektiflik hizmeti sunduğu herhangi bir kurumu bulunmamaktadır. Dedektiflik bürolarının emniyet mensupları ile birlikte yürütmüş oldukları çalışmaların tamamında başarıya ulaşılmış ve gerektiğinde emniyet mensupları ile ortak çalışmalar yapılmıştır.

Özel Dedektiflik

Özel dedektiflik, bazı anlarda sizin bildiğiniz ve iddialardan öteye gitmeyecek olan durumları ispatlamaya yönelik çalışmalar yapan ve her türlü hizmeti sizi memnun etmek adına veren, özel dedektiflik bürosu dahilindeki tüm profesyonel cihazlarla çalışmalarını destekleyen özel dedektiflerin mesleği denebilir. Özel dedektiflik denilince akla geldiği gibi özel olarak çalışılmasının yanında müşterilerin memnuniyeti esas alınır. Müşteri memnuniyeti kesin çözümle gerçekleşeceğinden, sonuca kararlı ve titiz bir şekilde ulaşma adımları atan profesyonel özel dedektiflik ekibi sizlerin ayrıca taleplerini de karşılamaya yönelik çalışırlar. Özel dedektiflik çalışmalarında hukuka aykırı faaliyetler uygulanmamakla birlikte yasal zeminde tüm araştırmalar yapılmaktadır. Tüm resmiyetin yanında ahlaki birtakım değerlere aykırı düşecek bazı faaliyetlerden de kaçınılmaktadır. Özel dedektif sunmuş olduğu hizmetlerle kendi kalitesini ve güvenilirliğini belli ederek yapmış olduğu çalışmalarda devamlılık esası ile çalışmaktadır ilk olarak Avrupa'da başlamış asker, polis ve emniyet mensuplarının çözemediği olayları delil yetersizliği ile kapattığı dosyaları incelemek ve araştırmak için belirli bir ücret karşılığı çalışmaya başlamıştır. Yapmış olunan çalışmalarda büyük başarı göstererek çözülemeyen olayları çözmüş ve büyük başarıya ulaşmışlardır.

Yapılan çalışmalar sonrasında dedektiflere rağbet artmıştır. Teknolojinin ilerlemesi ile dedektiflik sektörü apayrı bir boyut kazanmış yapılmış olan çalışmalarda büyük ilerlemeler ve mesafeler kaydedilmiştir. Dedektiflik sektörü her an gelişmekte olan teknolojinin her alanından faydalanan bir sektör olmakla birlikte yapılan çalışmaları büyük bir titizlikle ve hassasiyetle yürütülmesi gerekmekte. Dedektifler yaptıkları her çalışmada isimlerini sıkça duyurarak herkesin hizmet almak istediği bir sektör haline gelmiştir. Özel dedektiflik bürosun vermiş olduğu hizmetler arasında eş takibi, takip, personel takibi, böcek taraması, böcek dinleme, şirket analizi gibi konular bulunmaktadır. Yapılan her çalışma profesyonel dedektifler tarafından yürütülmektedir. Dedektifler eski asker, polis ve emniyet mensuplarından oluşmaktadır. Özel dedektif, hukuki davalara elde ettiği bilgi ve verileri belgelere taşıyarak kanıt oluşturacak nitelikte hazırlayan, bu davalarda lehte karar verilmesine büyük ölçüde destek olan, kesinliği belli olmayan kuşkulara netlik kazandıran eğitimli araştırmacıya denir.

Özel Dedektiflik Nedir?

Özel dedektiflik nedir, dedektiflik bürolarının müşteri bazlı yaptığı çalışmalarının tümüne denir. Özel dedektif olabilmek ve özel dedektiflik mesleğini icra edebilmek adına resmi izinler alınmalıdır. Özel dedektiflik, ülkemizde de gelişmekte olan bir meslek olmakla beraber bireylere, kurumlara ve işverenlere hizmet veren özel dedektiflerin çalışmaları olarak ta geçer. Özel dedektiflik çalışmaları zor koşullarda gerçekleşse bile eğitimli dedektiflerimiz bu koşulların üstesinden gelmeyi bilirler. Özel dedektiflik nedir, özel dedektifler çalışmalarını her ne pahasına olursa olsun gizlilik içerisinde disiplinle sürdürürler. Özel dedektif, hukuki davalara elde ettiği bilgi ve verileri belgelere taşıyarak kanıt oluşturacak nitelikte hazırlayan, bu davalarda lehte karar verilmesine büyük ölçüde destek olan, kesinliği belli olmayan kuşkulara netlik kazandıran eğitimli araştırmacıya denir.

Özel dedektif çalışmalarında disiplinli ve kararlı hareket ederek sonuç odaklı çalışır. Bu disiplin ve kararlılığın sonucunda kesin çözüme rahatlıkla erişir. Özel dedektif, müşterilerin taleplerini karşılamaya yönelik araştırma ve özel dedektif çalışmaları yapan eğitimli, faaliyet belgesine sahip, sonuç odaklı çalışan kişidir. Özel dedektif günümüzde kaliteli ve güvenli, hizmetin adresi olmayı başarmış ve çoğu kişinin hizmet aldıktan sonra tekrar tercih ettiği bir sektör haline gelmiştir. Dedektiflik ilk olarak Avrupa ve çevresinde ortaya çıkmıştır. Yapılan dedektiflik çalışmaları her geçen gün daha da gelişmiş ve profesyonel hale gelmiştir. Özel dedektiflik hizmeti günümüzde çoğu kişinin tercih ettiği ve sorunlarına çözüm aradığı noktadır. Dedektiflik sektöründe görev yapmakta olan kişiler mesleklerinin harici kişisel özellikleri ve düşünce yöntemleri ile diğer kişilerden farklarını belli etmiştir. Dedektifler her geçen gün daha da kaliteli ve profesyonelleşen hizmetleri ile sektörü daima ileri taşımaktadır. Dedektiflerin sunmuş oldukları sayısız hizmetlerde yaşanan sorunun ana kaynağına inilerek çözüm yolları aranmaktadır. Özel dedektif olarak adlandırılan ve kişilerin sorunları hakkında farklı düşünce türleri ile dikkat çeken dedektifler günümüzde sıklıkla yapmış oldukları çalışmalar ile dikkat çekmektedirler.

Özel Dedektiflik Nasıl Yapılmalıdır?

Dedektiflik günümüzde sıkça tercih edilen çeşitli alanlarda hizmet vermekte olan ve kişilerin sorularını yanıtlayan hizmet sektörüdür. Dedektiflik çalışmalarında dikkat edilmesi gereken, kaliteli ve sağlıklı hizmet alabilmek açısından yapılan araştırmalar önemli olmakla birlikte, kişilerin mağduriyetlerinin gidermek açısından en önemli noktalar arasında yer almaktadır. Dedektiflik hizmetlerini aldığınız kurum veya kuruluşlar daha önceden nasıl çalışmalar yürütmüş ve ne gibi soruşturmalarda bulunmuş gibi soruları cevaplamanız gerekmekte. Dedektiflik hizmetleri ilk olarak 1890 yıllarında Avrupa ve çevresindeki bölgelerde boy göstermiştir. İlk yapılmakta olan dedektiflik hizmetleri polislerin veya emniyet mensuplarının delil yetersizliği nedeniyle çözemediği olaylar hakkında incelemeler ve delil toplaması yaparak başlanmıştır. Dedektiflerin vermiş oldukları hizmetler doğrultusunda dedektifliğe rağbet ve ilgi artmıştır.

Özel dedektiflik nasıl yapılmalıdır, özel dedektiflik kapsamlı araştırma çalışmalarıyla, verilen hukuki mücadelede lehte karar alınması adına gerekli belge ve dokümanları elde edip hazırlamak ve müşteriye avukatlar eşliğinde teslim etmek suretiyle yapılmalıdır. Özel dedektiflik çalışmalarında başarıya ulaşmanın bir kaç sırrı bulunmaktadır. Bunlardan biri gizlilik, gizlilik esaslarına dikkat etmeyen özel dedektifler müşterilerine maddi ve manevi zararda bulunabilirler. Özel dedektiflik nasıl yapılmalıdır, disiplinli çalışarak sonuca yönelik araştırmalar yapan özel dedektiflerimiz işlerinde oldukça titiz ve hızlıdırlar. Özel dedektiflik çalışmalarını yürüten özel dedektiflerin tecrübesi çok önemlidir. Tecrübesiz dedektifler çalışma sürecindeki risk faktörlerini bilmeksizin rahat hareket ederken bazı problemlerle karşılaşabilirler. Bu problemler müşterilerini işin içinden çıkılmaz bir hale sokabilir ve hukuki yaptırımlara sebep olabilir. Bu sebepledir ki özel dedektiflik firmanızı iyi seçmeniz en önemli husustur.

Özel Dedektifliğin Etik Kuralları

Dedektiflik ilk olarak Avrupa ve çevresinde hizmet vermeye başlamış olan ve özel sektörde boy gösteren bir hizmet sektörü olmuştur. Yapılan dedektiflik çalışmalarının tamamı profesyonel ve uzman dedektifler tarafından yürütülmektedir. Dedektifler yapmış oldukları araştırmaların tamamında başarıya ulaşmış ve istenilen sonucu elde etmiştir. Dedektiflik günümüzden fazla uzak olmayan bir tarihte 1890 yıllarında ortaya çıkmış ve kişilerin aklında kalan soru işaretlerine yanıt bulmuştur. Günümüzde teknolojinin de ilerlemesi ile birlikte dedektiflik başka bir boyut kazanarak kişileri mağdur eden her sektörde boy göstermekte ve kişilerin mağduriyetlerini gidermektedir. Yapılan dedektiflik çalışmalarında görev alan dedektifler polis, asker ve emniyet mensuplarından oluşmakta olup profesyonel hizmet sunulmaktadır. Dedektiflik sektörü günümüzde teknolojiden sıklıkla yararlanarak yapılan çalışmalara devam etmekte, teknolojik gelişmeler sayesinde hemen her gün yeni bir alanda hizmet vermekte olan dedektiflik hizmet sınırlaması olmayan ve sürekli gelişimini sürdürmekte olan sektörler arasında yerini almaktadır.

19.yüzyıl’da Fransa’da kurulan ilk dedektiflik bürosu, sadece devletler arası bilgi akışının ve gelişmelerin daha iyi iletilmesini sağlayan bir kurum olarak görev alan kişilerden oluşuyordu.20.yüzyıl’da ise özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkeler daha iyi savaş strateji kullanmak için muhbirler olarak dedektifleri kullanıyorlardı. Özel dedektifliğin etik kuralları kapsamında gizlilik, özel dedektiflik mesleğinin olmazsa olmazıdır. Çalışma planı oluşturma ve yürütme işlemine geçmeden önce müşterilerle özel bilgi alışverişi yapılmaktadır. Bu bilgilerin 3.kişilerle durum ne olursa olsun paylaşılmayacağı garantisiyle hareket edilmektedir. Özel dedektifliğin etik kuralları kapsamında resmi prosedürler tam anlamıyla yerine getirilmelidir. Hukukun zorunlu kıldığı bu belgelerin imzalanması müşterilerimizle olan sağlıklı iş ilişkisini perçinlemekten ileriye gitmez. Özel dedektifliğin etik kuralları kapsamında disiplin, çalışma süreci boyunca özel dedektiflerimizin başarılı araştırmalar gerçekleştirmesinde büyük bir etkendir. Özel dedektifliğin etik kuralları gereğince ayrıntılı ve titiz bir çalışmayla her şey netliğe kavuşur.

Özel Dedektiflik Yasal mıdır ?

Özel dedektiflik yasal mıdır diye soracak olursanız özel dedektiflik araştırmalarının yapılmasına engel teşkil eden bir kanunun bulunmamasından dolayı, hukuka uygun gerçekleştirilen çalışmaların tümü uygundur. Özel dedektiflik çalışmalarına hüküm uygulayıcı herhangi bir kanun bulunmamaktadır. Özel dedektiflik yasal mıdır, önceki senelerde TBMM tarafından sunulan yasa tasarısı içeriğinde kanun maddeleri bulunmaktadır. Özel dedektiflik kapsamında hukuka uygun çalışmalar sürdürüldüğü sürece sorun teşkil eden bir durum bulunmamaktadır. Yapılan çalışanların hemen hepsinde profesyonel dedektifler teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak kaliteli ve güvenli bir hizmet sunmaktadır. Yapılan bu çalışmalarda dedektiflerin tam olarak haklarında yeterli bir bilgi yoktur. Yasal olarak dedektif şirketlerinden alınmakta olunan vergiler ve çalışma izinleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra dedektifler hakkında yasal olmayan hiçbir ibare bulunmamaktadır.

Yapılan dedektiflik çalışmalarının tamamında profesyonel dedektiflerce hazırlanmakta olunan çözüm önerileri kişileri mağdur eden tüm durumlar ortadan kaldırılacak şekilde sunulmaktadır. Dedektiflik yasası kapsamında günümüzde devlet tabanlı bir kadük bulunmamaktadır. Dedektiflik ile ilgili yasa tasarısı, 1994 te T.B.M.M. de görüşülmüş fakat Cumhurbaşkanı tarafından bazı maddelerinin bir daha görüşülmesi istemiyle geri gönderilmiştir. Dedektiflik yasası çalışmaları kapsamında kanun maddeleri bulunmaktadır. Fakat bu kanun maddeleri geçerliliğe sahip değil, sonra yapılacak çalışmalara yol gösterici niteliktedir. Dedektiflik yasası olmaması yapılacak olan çalışmaların yasallığını etkilememektedir. Dedektiflik yasası kapsamında yapılan araştırmalar resmi olup herhangi bir suç teşkil edecek bir durum bulunmamaktadır.

Özel Dedektiflik İle İlgili Yasa Taslağı

Dedektiflik günümüzde sıklıkla hizmet alınmakta olunan ve verilen hizmet karşısında kişilerin memnun kaldıkları sektörler arasında yer almaktadır. Yapılan dedektiflik çalışmalarının tamamı profesyonel dedektifler tarafından sunulmakta olup dedektiflerin bilgi ve deneyimleri sayesinde her sorunun altından kalkılmıştır. Dedektiflik hizmetleri ülkemizde özel sektörde verilmektedir. Avrupa’da ve ABD’de yapılan dedektiflik çalışmaları devletin kendi bünyesinde bulunan dedektif büroları tarafından devam ettirilmektedir. Dedektifler ilk olarak 1800 yıllarında Avrupa’da ortaya çıkmıştır ve yapmış oldukları her çalışma ile isimlerinden sıkça söz ettirmeyi başarmışlardır. Yapılan dedektiflik çalışmaları ülkemizde özel sektörden devam ettirilmektedir.

Dedektifler bir konu hakkında farklı bakış açılarından bakarak diğer kişilerden farklı düşünmektedir. Dedektiflik asıl olarak bir polis, asker ve emniyet mensupları gibi düşünerek olayları çözmekten ibarettir. Görev yapmakta olan polis ve askerler aslında birer dedektiftir. Yerine getirmiş oldukları görevler ve izlemiş oldukları çözüm yolları dedektifler ile neredeyse aynıdır. Suç olaylar karşısında dedektiflerin izlemiş oldukları yol ve bakış açısı diğer görevlilerden farklı olduğundan çoğu dedektif emniyet mensupları ile birlikte görev yapmaktadır. Dedektiflerin yürütmüş oldukları her soruşturmada gizlilik esası altında çalışılmaktadır. Özel dedektiflik ile ilgili yasa taslağı yıllar evvel TBMM üyeleri arasında görüşülmüş ve Cumhurbaşkanı'na sunulmuştur. Özel dedektiflik ile ilgili yasa taslağı, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından bazı maddeler hususunda tekrar tartışılması gerektiğini belirterek TBMM'ye geri gönderilmiştir. Özel dedektiflik ile ilgili yasa taslağı tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye gönderilmişse de herhangi bir gelişme olup ta kanun haline gelecek bir tasarı Cumhurbaşkanı'na sunulmamıştır. Özel dedektiflik ile ilgili yasa taslağı hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Özel dedektiflik ile ilgili yasa taslağı ilerleyen zamanlarda çalışma yapılması kaçınılmaz bir alandır. Dedektiflik sektörü o kadar hızlı gelişiyor ki buna ayak uydurmak amaçlı bir düzenlemeye gerek duyulacaktır.