Dedektiflik Nasıl Yapılır ?

Dedektiflik nasıl yapılır

DEDEKTİFLİK NASIL YAPILIR?

Dedektiflik nasıl yapılır, suçluların soruşturmasında ya da bir başka suçun soruşturmasında Anayasanın bir maddesine göre delil toplanması halinde, bu delillerin elde edilmesi esnasında Anayasa’da yer alan genel ilkelere uyulması soruşturmanın sağlıklı yürümesi açısından gereklidir.

Öncelikle fiziki delillerin dedektif hizmetleri tarafından elde edilmesi açısından başta Anayasa olmak üzere ilgili tüm mevzuata eksiksiz uyulması gerekmektedir. Aksi taktirde yukarıda da belirttiğimiz üzere bin bir zahmetle elde edilen deliller hukuka aykırı ve kullanımları mümkün olmayacaktır.

Fiziki veya elektronik delilin elde edilmesi aşamasında ne delilin kendisine (eğer veriyse) ne de bu delili barındıran araca veya mekana hiçbir şekilde zarar verilmemesi gerekir. Mümkünse dedektiflik çalışmalarında alınan yedek üzerinde yapılmalıdır. Aksi taktirde daima delillerin değiştirildiği, başkalaştırıldığı iddiaları söz konusu olacak ve bu da delili ya kullanılmaz hale getirecek ya da güvenirliğini zedeleyecektir.

Fiziki suçlar

Fiziki suçların konusunu oluşturduğu bu çalışmalarımızda şimdiye kadar yapılan inceleme ve açıklamalardan varılan sonuç, özel dedektif hizmetlerinin; ülkemizde ve yabancı ülkelerde suçlularla yapılan diyalogla özellikle ceza hukuku alanındaki yasal düzenlemelerin tek başına bu suçların önlenmesinde yeterli olmadığıdır. Ceza normları hiçbir zaman tek başlarına suçun önlenmesi açısından caydırıcı ve suçu yok edici bir etken olmamıştır. Gelişen teknolojiyle birlikte özellikle bilişim alanında her gün yeni suç işleme modellerinin ortaya çıkması, yapılan ceza hukuku düzenlemelerinin de eksik ve yetersiz kalmasına neden olmaktadır.

Özel dedektiflik yasalarınca ülkemiz açısından ise durum daha da kötü bir tablo çizmektedir. Diğer her şeyi ithal eden bir ülke olmamızın yanı sıra hukuksal düzenlemeler de ithal eden bir ülke olduğumuz için her ikisini birleştiren bir alan olan fiziki suçların hukuksal düzenlenmesi konusunda hataların ve yetersizliklerin olması kaçınılmazdır. Tüm hukuk kuralları toplumsal düzenin ve ihtiyaçların birer yansımasıdır; bu nedenle hukuk kuralları uygulanmaya konuldukları toplumun bünyesine uymalı ve toplumun gerisinde kalmamalıdır. Özel dedektif görüşüne göre bunun yanı sıra bu kurallar o toplumda bulunan diğer hukuk kurallarıyla ve özellikle “küreselleşen” dünyada toplumun ilişki içinde bulunduğu diğer toplumların hukuk kurallarıyla uyum içinde olmalıdır.